Hemen zaude: Sarrera > Espiritualitatea - Testiguak > Elkartea ospakizunean > Igandeetako liturgia > Liturgia

C Zikloa - Urtean Zehar 2 - 30. igandea - 2019.eko Urriaren 27a

Sarrerako oharra: MOTIBAZIOA

Senideok: ongi etorriak ospakizunera.

Gaur Jesusek fariseuaren eta zergabiltzailearen parabolaren bidez, bi jarrera espiritual, bi otoitzerako era, sinesteko eta Jainkoarekin harremana egiteko bi molde jartzen dizkigu aurrez aurre. Jesusek salbamenaren DOHAINTASUNA gogorarazten digu, barrenetik, gu bakoitzaren sakonen eta egiazkoenetik hasi beharra. Gure pobretasunetik, gure egiarik sakonenetik bakarrik aurkitu ditzakegu Jainkoaren maitasuna, errukia eta salbamena.

Senideok: Jaunak ireki ditzala gure bihotza, gure adimena, gu garan guztia Eukaristia hau fedearen berotasun guztiarekin bizitzeko; Jaunaren maitasun eraldatzaileak moldatu gaitzala. Has dezagun ospakizuna.

DOMUND eguna, MISIOEN eguna.

Irakurgaientzako oharrak

1. Irakurgaia: Siracida 35, 15b-17. 20-22

Entzungo dugun testu sakratu honetan, batez ere behartsuaren ezpainetatik irteten duen otoitzean sakontzen joango gara; hau da: zapaldu, umezurtz eta alargunak. Idazle sakratuaren arabera, Jainkoa beti prest dago haien erregua entzuteko. Jainkoaren bihotz samurrera beti iristen dira erreguka dabilzkionen oihuak. Entzun dezagun.


2. Irakurgaia: 2 Timoteori 4, 6-8. 16-18

Bi eratara izan daiteke Jesusen jarraitzaile: bata, egunero Jesusen izena ezagutzera emateko bizia galduaz; bestea, hura aitortzearren odola isuriaz. Paulok bietara bizi izan zuen; Jaunagan zuen konfidantza eta babes bakarra. Onar dezagun apostoluaren testigantza bikain hau.


Ebanjelioa: Lukas 18, 9-14

Jainkoaren aurrean egoteko bi era agertzen dizkigu gaurko ebanjelioak. Fariseuaren eta zergabiltzailearen otoitza. Jainkoak hitzak baino gehiago bihotza begiratzen du. Otoizlariaren izatea agertzen da otoitzean. Jaunaren aurrean ze otoitz egiten dugu? Hau da Jesusek planteatzen digun benetako galdera. Azterketa ongi datorkigu.

Jainko herriaren otoitza

Jesusek, Aitarekin topo egin premia sentitzen zuenean, otoitzera jotzen zuen; guk, Jainkoa behar baitugu, Hari zuzentzen dizkiogu gure otoitzak.

1.- Gure Elizaren alde: Jesusen nahiekin eta aginduekin leiala izan dadin eta ez dadila ohore edo indar bila ibili izan, eta bere erabateko ahalegina gizaki guztien, batez ere behartsuenak zerbitzatzen ipin dezala. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

2.- MISIOLARI guztien alde: beren eguneroko buru eskaintza ez dadila erori lur agorrean, eta Jaunak emankor egin dezala; sentitu dezatela gure otoitza eta beren lana onartua izatea. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

3.- Gure gizarteko gaixo, baztertu eta zapaldu guztien alde: Jaunak haien oinazeak arinduz bakea eman diezaien eta gure solidaritate anaikorra senti dezaten. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

4.- Munduan zehar Ebanjelioaren zabaltzaile diren hainbeste apaiz, erlijioso eta laikoren alde: DOMUND egun honetan haiek gogoratzea, eta gure elkartasuna eskaintzea, pozgarri eta lagungarri izan dakien. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

5.- Lurreko boteretsuen alde: Jainkoaren graziaren bitartez, jarrera alda dezatela eta horrela etor dadila herri guztien arteko berdintasuna. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

6.- Ospakizun honetan elkartu garen guztion alde: zerbitzari eta senide den Parrokia-Elkartea eraikitzeko gai izan gaitezen. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

Opagaiak aurkeztea

OHARRA: erabilgarriak, “errazak” eta denboraldi honen esanahia eta Kristau Elkartearen bidea argi eta garbi adierazten duten “EZAUGARRI” ugari eskaintzen ditugu.

MESEDEZ: inork ez dezala pentsa guztiak egin behar direnik. Elkarte edota Liturgia Talde bakoitzak aukeratu eta bere errealitatera egokitu beharko ditu.MISIOLARI BATEK ELKARTEARI EGINDAKO GUTUN BATEN AURKEZPENA

(DOMUND eguna girotzeko ongi legoke misio herrietako baten batekin harremana izatea eta berak idatzitako zerbait irakurtzea. Merezi badu, letra handiarekin kartulina baten uzten da denok irakurtzeko moduan...)

OTOITZA – AZALPENA: Gutun honekin hauxe agertu nahi dizugu, Jauna: beren herritik kanpora eta misio herrietan dauden hainbeste pertsonak egiten duten lana eskertu, onartu eta goratu nahi dugula. Zuk gizakioi diguzun maitasunaren jarraipena ikusten dugu ekintza horretan. Eskaintza hau zure gogokoa izan dadila eta gu ere, gure gizartean eta gure inguruan, zure maitasunaren lekuko izan gaitezela.


HIRUGARREN MUNDUKO ESKAINTZA

(Gazte batek edo GKE-ONGko kide batek egiten du)

OTOITZA – AZALPENA: Jauna, zure bihotza erdibitzen duen munduko beste sufrimendu bat aurkezten dizut. Hirugarren Munduko gosea, gabezia eta garapen-eza. Munduko pobreekin kezkatuta bizi diren Lehen Munduko pertsona askoren itxaropen hazi batzuk ere aurkezten dizkizut; gizartea eta mundua aldatzearen alde egingo dugun pertsonak gehitzen joan gaitezela.


MISIO EDO BOKAZIO PASTORALTZAN DABILEN TALDEAREN AURKEZPENA

(Urtean zehar jorratzeko egitasmorik balute, ongi legoke idatziz aurkeztea. Elkartearen izenean batek egiten du aurkezpena)

OTOITZA – AZALPENA: Jainkoa Aita-Ama ona: Jesus zure Seme maitearen jarraipenera deitu gaituzu, hori guztiontzat ona dela esanez. Eskerrik asko gure BOKAZIOAGATIK. Gure parrokian misio eta bokazio pastoraltzarekin arduratzen den taldearen egitasmoa aurkezten dizugu. Gure ahalegina eta gure ekintzak aurkezten dizkizugu. Zure DEIA entzunez, besteen ZERBITZURAKO beren bizitza eskaintzen duten pertsonak izan ditzagula beti gure elkarteetan.


MEDIZINA BATEN AURKEZPENA

(Keinua egiteko kanpoko azala nahikoa litzateke. Arlo horretan lana egiten duan batek egiten du eskaintza)

OTOITZA – AZALPENA: Jauna, medizina hau, errukiaren ezaugarri lez aurkezten dizut; artzain onaren eta ebanjelizatzailearen ezaugarri ederra. Jauna, lagun ezaguzu besteentzat medizina izaten; besteen zauriak sendatzen dituzten olio biguna; besteen arazoak arinduko dituzten onarpen eta entzuteko gaitasuna. Zure laguntzarekin, zure Seme Jesukristorengandik ikasi duguna egiten jarraitu nahi dugu.


ESKUKADA GALBURU AURKEZTEA

(Baserritar edo beste pertsona batek, elizan dagoen ontzi batetik esku bete galburu hartzen du eta aldare inguruan dagoen beste ontzi baten utzi)

OTOITZA – AZALPENA: Lurra lantzen duten esku honekin eskaintzen dizut, Jauna, eskukada galburu hau. Bizitzaren ezaugarri dira. Zure Semeak erakutsi zigun ez dagoela piztuerarik heriotzarik gabe, ezta gari alerik, garaua lurrean ez bada hiltzen. Anaia-arreben zerbitzura beren bizia eskaintzen duten MISIOLARIEKIN bat egin nahi dugu. Zure gustukoa izango delakoan eskaintzen dizugu.

Agurra

Berdinak dira atzoko eta gaurko fariseua: bere buruaz pozik eta bere balioez ziur dago; arrazoia beti berea duela uste du; egiaren jabe sentitzen da eta, egia horrekin baliaturik, besteak epaitzen eta gaitzesten ditu. Fariseu jarrera da, agian, gure gizartearen eta gure kristautasunaren gaitzik handiena. Gauzak aldatzea nahi dugu, gizarte gizatiarragoa, bizitzeko egokiagoa lortzea, gizakien historia aldatzea eta hobea egitea; baina... a zer inozoak garen!, geure buruak aldatu gabe nahi genuke gizartea aldatzea.

Jaunak isur dezala guregan bere grazia, alda ditzala gure bihotzak, erakuts diezagula berak guretzat eraikitzea amets egindako gizartea eraikitzen. Aste zoriontsua!

Egun honetarako gogoeta

“Jaungoikoa
mundua Berarekin adiskidetzen zebilen Kristorengan,
eta guri eman zigun adiskidetzearen hitza”

Jainkoaren Hitzak ez digula atsedenik ematen begi-aurrean dago. Egia da gaur inork ez duela ikusten bere burua FARISEU bezala (belarrietara ez du ongi jotzen), baina ez du esan nahi ez daudenik. Fariseua da: bere balioaz ziur egonez pozik bizi den gizakia; errazoi guztia berak duela pentsatzen duena, berak bakarrik. Eta... nola ez! Besteak epaitu eta kondenatzeko gai sentitzen dena. Berak ez dauka zertaz damuturik. Beti besteak dira aldatu behar direnak.

“Horrelako jendea” oraindik ez da desagertu gure mundutik, gure elkarteetatik eta gure bihotzetik. Denok nahi dugu mundua aldatzea, baina besteak dira aldatu behar direnak. BAKEA nahi dugu: baina gogorkeri zaleak besteak dira. Norbera, ezta pentsatu ere! Eta begiratu: sarritan gure inguruko indarkeri zeinuak ikusi ere ez edo gainetik pasatzen ditugu; errudunak beti besteak dira.

Egoera honen aurrean, Jainkoari entzun eta bere bidetik ibili nahi dugunontzat gaurko MEZUA BIZIA eta ZUZENA da. Fariseismoaren arriskua aurrean daukagu; “gaixo edo gaitz” horretatik inor ere ez gara libratzen.

Nahiko nuke bekatariaren jarrera guztiok norberaganatzea: zenbat eta nolako pekatuak ez da garrantzitsua. Jainkoaren aurrean makurtuz bere bizitza osoa aldatzen da; JARRERA horrek ematen dio arrazoia.

Zoriontsuak BIHOTZ APALAK direnak,
salbatuak izango dira!

 

Elkartea Ospakizunean

 
<< aurrekoa

"Zergalaria Jainkoarekin bakean itzuli zen etxera"

(Lk 18, 14)

 

 


bidean@bidean.net
orue