Hemen zaude: Sarrera > Espiritualitatea - Testiguak > Elkartea ospakizunean > Igandeetako liturgia > Liturgia

B Zikloa - Urtean Zehar 2 - San Juan Bataiatzailearen jaiotza - 2018.eko Ekainaren 24a

Sarrerako oharra: MOTIBAZIOA

Ongi etorriak anaiarteko ospakizun hontara, Jesusen jarraitzaileen topaketa berezi hontara.

Senideok: Jesus Maisuaren urratsei jarraitzera gonbidatzen gaitu liturgiak; jakin badakigulako Jesus dela bide bakarra, bai Jainkoarekin topo egiteko, eta baita Hark eskaintzen dizkigun dohain laguntzak hartzeko ere. Aitarekin dugun topaketa honetan, geure arteko anaitasunaren gozoa aurkitu eta dastatuko dugu; horrela, landu nahi du Jaunak gure sinesmena, gu guztiok seme-alaba, anaia-arreba, bere Familia bezala sentitzera iritsi gaitezen. Hauxe da ospatu nahi duguna.

Hauxe izan da amaitzen goazen PASTORAL URTEAN ere bizi gura izan duguna. Jainkoari eskerrak ematen dizkiogu Beragandik hartutako dohain eta laguntza guztiengatik, eta urte berriaren hasieran indarrez eta animuz bete gaitzala eskatu. Gure Kristau Elkarteak denon beharrizana du.

Sinesmen eta anaitasun batzar honetan guzti hau ospatu nahi dugu.

Irakurgaientzako oharrak

1. irakurgaia: Job 38, 1. 8-11

Itun Zaharreko jakintsu baten gogoeta entzungo dugu. Job, ezaugarria dugu: jainkozale eta indartsua, baina baita ere gizadiaren oinazearen aurrean noraezean aurkitzen dena. Hartzen duan erantzunak, unibertsoa kontenplatzera eroaten du. Eta hemen, benetako jakintsu baten eta maite gaituen baten aztarnak ikusten ditu. Jainkoarekin aurkitzen da.


2. irakurgaia: 2 Korintotarrei 5, 14-17

Pauloren ustez, Jesusengan sinesteak berritasunen kopuru handi bat dakarzkio fededunari. Horregatik, arduraz jartzen ditu kristauak: “Zaharrak” ez zaitzatela harrapa, ezta galkorra den edozeinek ere, iritziak iritzi; hori gabe, Kristogan izaki berriak bezala bizi berritu gaitezen. Aspaldikoa joan da, hasi da berria. Ikuspegi horretatik bizi beharra dago. Onar dezagun gogoeta eder eta sakon hau.


Ebanjelioa: Markos 4, 35-40

Ekaitzaren erdian, ikasleak larri aurkitzen dira eta Jesus trankil, lotan. Urduritasunean Jesusengana hurbiltzen dira, eta honek, sinesmen falta aitatzen du. Jesusek, gizakien kontra dauden indarrak baretu egiten ditu. Eta ikasleak aho zabalik elkarri diotse: “nor dugu hau”? Sinesmenaren hasiera dugu. Bakoitzak egin behar dugun sinesmen prozesuaren hasieran dugun galdera da. Zutik ALELUIA abestuz prestatzen gara entzuteko.

Jainko herriaren otoitza

Itsasontzian Jesusen ikasleak bezala, jo dezagun uste osoz Jainkoagana, gure Aitagana, gure beharrak, Elizarenak eta munduarenak Hari aurkeztuz.

1.- Elizaren alde: Harengan benetan bizirik eta presente dagoen Jesu Kristogan sinets dezan, eta, horrela, Jainkoaren aurpegia argi eta garbiago erakuts dezan gizonen aurrean. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

2.- Munduko agintarien eta buruzagien alde: adore handiz eta gogo beroz borroka dezaten bakearen eta justiziaren alde. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

3.- Sinesmen bidean eragozpenak eta zalantzak dituenen alde: Jauna agertu dakiokeen pertsonen eta bizitzaren zentzu bete gisa. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

4.- Gure artean beharrizanean aurkitzen diren guztien alde: Jesusen antzera, beraiekin arduratu eta hurreratuko diren pertsonekin aurki daitezen. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

5.- Geure elkarteko eta Elizbarrutiko elkarte guztien alde: anaitasunaren esperientziak itxaropenez bizitzera eta geure sinesmen testigantza adorez ematera eraman gaitzala. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

Opagaiak aurkeztea

OHARRA: erabilgarriak, "errazak" eta elkartearen ibilbiderako lagungarritzat eskaintzen ditugu zeinu hauek.

MESEDEZ: inork ez dezala pentsa, horrela egin behar direnik. Elkarte edota Liturgia talde bakoitzak aukeratu eta bere errealitatera egokitu beharko ditu.ELKARTEKO LANDAREAREN AURKEZPENA

(Bere indarra izan dezan Elkarteko Pastoral urtea bukatzen denean egitea komeni da. Elkarteko ekintzaile heldu batek egiten du)

OTOITZA - AZALPENA: Jauna, Pastoral urtearen hasieran eskainitako landara berbera dakarkizugu. Gure elkarte bizitzaren, gure IZATE eta EGITEAREN, gure amets eta errealitatearen ezaugarri bezala dakarkizugu. Gaur, berriro eskaintzerakoan, bihotz onez hartzeko eskatzen dizugu: gure eskaintza da. Guk iritsi ez duguna osa ezazu zure maitasunez.


PASTORAL URTEKO EBALUAKETA AGIRIEN AURKEZPENA

(Kontseiluko idazkariak, talde guztien laburpen bat egitea ongi legoke. Edo ta talde bakoitzeko arduradunak, baina labur eginez)

OTOITZA - AZALPENA: Jauna, Pastoral urtearen bukaerara heltzen goazenean, urtean zehar egindakoaren laburpen hau dakarkizugu. Ongi egindakoa, onar ezazu; zure maitasunez bedeinkatu eta osotasunera eramazu. Iritsi ez duguna zuzen ezazu, urte berriaren hasieran gogoan izan eta betetzen saia gaitezen. Eskerrik asko guztiagatik.


UDAKO PROIEKTU BATEN AURKEZPENA

(Udaleku, kanpamendu edo haur eta gazteentzako zerbait balego, horren aurkezpena izango litzateke. Parte hartzen duen laguntzaile batek edo begirale batek egin dezake)

OTOITZA - AZALPENA: Jauna, beste ekintza batzuen bidez, uda aldian ere gure haur eta gaztetxoen ondoan jarraitu nahi dugu; gizatasunez eta kristautasunez hazten lagundu nahi diegu. (Haurren udaleku, irteera, gazte topaketa...) ekintza hau eskaintzerakoan zure bedeinkapena eskatzen dizugu, gure ahaleginak fruitua eman dezan, guztia ongi joan dadin, helburuak bete ditzagun eta dena familien eta Elkartearen onerako izan dadin.

Agurra

Senideok: Jaunarekin bat egitearen poza ospatu dugu. Sarritan noraezean eta ezinean aurkitzen garan giza esperientzia ia denok izango dugu. Eukaristian indarberritzen gara, eta Kristo geure ondoan sentitzen dugu, gurekin batera datorrela, bere laguntza, indarra eta salbamena eskainiz. Hemen bizi duguna, gure etxeetan, elkarteetan eta besteekin ditugun harremanetan bizitzera deituak gara. Hartu dezagun bere bedeinkapena.

Egun honetarako gogoeta

“Profeta handi bat agertu da gure artean,
Jainkoak bere Herriari ikustaldia egin dio”
Erraz ziurta daitekeen jazoera bat da: orain urte gutxi dela, ez sinestea salbuespeneko egoera bat zen, gehiengo handi batek Jaunagan edo Jesu Kristogan sinesten zuen aldi hartan. Urte batzuetatik honantz, sinestea arraro samarra egiten da.

Sustraira jota, gaurko ez sinestearen arrazoi nagusia honetan datza: giza bizitzako joan-etorrien Jaun eta Jabe bakartzat Jainkoa ez onartzean: haien ustez, jarrera honek Jainkoaren borondatea goitik behera ezartzen dio gizakiari, askatasuna gutxituz, gizakia kanpotik ezarritako erabakien betetzaile huts bihurtuz. Jakina, arrazoibide eta iritzi hauek Jainkoaren irudi faltsu baten fruitu dira.

Hona hemen Kristau Elkartearen atzeratu ezineko eginbehar bat: Jainkoaren irudia garbitzea eta egokitzea, gaurkorako ulergarriagoa eta erakargarriagoa izan dadin. Jainko irudi horren egokitze hori, Jesusen irudia lantzetik eta egokitzetik hasten da; izan ere, Jesus izan zen gizarteko ahaltsuen aurrean gizon guztiz askea, eta, horrez gain, behartsuen eta zapalduen askatzailea. Berak erakusten eta iragartzen duen Jainkoagan duen sinesmenagatik jokatzen du horrela Jesusek. Zehatzago esanda: Jesus da Jainkoaren giza aurpegia.

Jesusek Jainkoa AITATZAT hartzen du; horrela, bere burua Jainko-Semetzat du, ez morroitzat. Beldurrak ez du izan behar Jainkoaren aurrean izan behar dugun jarrera egokia, Jesus Berak erakusten digunez. Bestelako proiektua zuen! Hori dela-eta, Jesusen bizitza osoa hauxe izan zen: beste tankera baten izaten eta bizitzen erakustea. Horrelaxe ulertzen zuen inguruko jende xumeak: “Profeta handi bat agertu da gure artean, Jainkoak bisitatu du bere herria”. Jesus eta bere salbamen presentzia onartzeko, sinesmen prozesu bat egin beharko dute.

Arlo honetan badugu zeregina! Kontua zera da: gure bizitza eta biziera aztertu eta hortik atera kontuak, zer-nolako Jainkoa agertzen dugun.

Zorionekoak Jainkoa Aitatzat ezagutzen dutenak,
eta Jesus, Semetzat eta anaiatzat,
eta hala besteei erakusten dienak:
gure munduarentzat bedeinkapen bihurtuko dira-eta!

 

Elkartea Ospakizunean

 
<< aurrekoa

"Esana egiten diote haizeak eta itsasoak"

(Mk 4, 41)

 

 


bidean@bidean.net
orue