Hemen zagoz : Sarrerea > Espiritualitatea - Testiguak > Alkartea Ospakizunean > Domeketako liturgia > Liturgia

A Zikloa - Urtean Zehar 1 - 4. domekea - 2017.eko Urtarrilaren 29a

Liturgia Salmoa

Ebanjelioa

Sarrerako oharra: MOTIBAZINOA

Senideok: Ondo etorriak fede ospakizun honetara.

Jainkoaren Hitzak Mendiko Hitzaldia hartzen dau gaur oinarritzat. Ebanjelariak benetako zorionera eroaten daben bideak edo ezaugarriak gogoratuko deuskuz: Erreinuaren arabera bizi eta jarrera horreek norberaganatzen dabenak, naiz eta aurrean erabiliak izan, zoriontsuak eta Jainkoak sarituak izango dira.

Zoriontasunak, aldarrikapen mesianikoa dira; Jainko Erreinuaren etorreraren iragarpena dira. Ez dira lege, araudi edo moral arauak; Barri Ona dira, Erreinuaren iragarpen pozgarria.

Ospakizun hau benetan bizi daigun, Jaunak izartu eta bizkortu daiala gure barrua.

Irakurgaientzako oharrak

1. irakurgaia: Sofonias 2, 3; 3, 12-13

Lehenengo irakurgaia Testamentu Zaharrekoa dogu. Jainkoak, salbamen asmoak aurrera eroateko, munduko ahulenak aukeratu dituela esaten dau Sofonias profeteak. Behartsuenak dira Jainkoaren begikoenak, eta babesa agintzen deutse. Hori da profetearen “ametsa”. Onartu dagigun mezu hau.


2. irakurgaia: 1 Korintokoai 1, 26-31

Gizarteak gitxiezten eta baztertzen dabezanen alde jarri dala Jainkoa azpimarratzen dau Paulo apostoluak. Inork nahi ez dituenak, ezer ez dirala, zertaz harroturik ez dabela uste dabenak, dira Jainkoak goratuak. Apaltasunean bizitzeko deia dira, jakina, apostoluaren hitzak. Entzun dagigun.


Ebanjelioa: Mateo 5, 1-12a

Aldarrikatzera goazen Mendiko Hitzaldia, kristautasunaren oinarrian dagoan irakaspena da. Zoriontasunak Jainkoaren Erreinurako atea dira. Behartsuentzat, apalentzat, azkenengoentzat, sufritzen dabenentzat, bihotzez garbi diranentzat eta errukitsuak diranentzat atea zabalik dago. Pobrezian eta errukian, bakean eta zorionean oinarrituz mundua eraikitzen dabizan guztiak dira. Onartu daigun eskeintzen jakun albiste eder hau.

Jaungoiko herriaren otoitza

Jesusen jarraitzaile eta borondate oneko gizaki guztiekin alkarturik, aurkeztu deioguzan Aita-Amari gure otoitzak, haren seme-alaba izatean uste osoa jarrita.

1.- Eleizaren alde: haren hitza eta testigantza Jesusen zoriontasunen bizitza eta aldarrikapena izan daitezala. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

2.- Hirugarren eta Laugarren mundua egiten daben gizaki guztien alde: eurek ere jaso eta ulertu dagiela zoriontsu bizitzea emongo deutsen Jesusen mezua. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

3.- Zuzentasuna dala eta aurrean erabiliak diranen alde: Jesusi jarraituz, torturaren eta giza eskubideen zapalketaren aurka borrokatu gaitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

4.- Nazino eta herrietako agintarien alde: ahalegindu daitezala alkarrizketari, bakeari eta batasunari ateak zabaltzen. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

5.- Jesusen jarraitzaile guztien alde: gure lozorrotik esnatuta, onartu dagigula Jesusek egiten deuskun eskeintza eta bizi dagigula zoriontasunen espiritua. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

Opagaiak aurkeztea

OHARRA: erabilgarriak, “errazak” eta denboraldi honen esanahia eta Kristau Elkartearen bidea argi eta garbi adierazten duten “EZAUGARRI” ugari eskaintzen ditugu.

MESEDEZ: inork ez dezala pentsa guztiak egin behar direnik. Elkarte edota Liturgia Talde bakoitzak aukeratu eta bere errealitatera egokitu beharko ditu.EBANJELIOEN AURKEZPENA

(Pastoraltzan dabilen batek egin leike)

OTOITZA – AZALPENA: Jauna, Ebanjelioak aurkezterakoan zure Seme Jesu Kristoren jarraitzaile izaten jarraitzeko dogun gogoa agertzen deutsugu. Zure ikasleen liburua dogu. Gure izate osoa eurei loturik dago. Ebanjelioa jarraituz eskeindu gura dogu gure bizitza osoa. Gure bizitzak Jesu Kristonagaz bat egin dagiela; berak osotu dagizala gure hutsak eta bardindu gure zuloak. Gure gogo hau egi bihurtzeko emoiguzu indartuko gaituen zure Espiritua.


PITXAR BETE URAREN AURKEZPENA

(Ura ikusteko kristalezko pitxarra izan daitela. Alkarteko pertsona batek egin leike)

OTOITZA – AZALPENA: Jainko Aita-Ama: baso bete ur maitasunez emona saritua izango dala dinosku Jesusek ebanjelioan. Gure artean eta munduan egiten diran maitasun eta anaitasun keinu guztien ezaugarri lez dakartsut ur pitxarkada hau; sarritan isilean egindakoak dira. Gure konpromisoa ere hemendik doa: hurrekoak eta solidarioak izanez, gure bizitza apala alkarbanatzen daben andra-gizonak izan gura dogu. Jauna, zure laguntza behar dogu.


ONTZI BATEN LEGAMINAREN AURKEZPENA

(Alkarteko militante batek egiten dau)

OTOITZA – AZALPENA: Jainko ona, ore guztia eraldatzeko gai dan legamin apur bat dakartsut. Gizarte gizakoiago, bardintsuago eta solidarioago baten alde lanean gabiltzan militante guztien izenean egiten dot eskeintza hau. Gizon-emakume asko izan dira konpromiso honen erakusle. Onartu egizuz euren bizitzak. Lan horretan aurrera egiteko behar dogun laguntza eta gaitasuna eskatzen deutsugu.


ESKU HUTSEN AURKEZPENA

(Andrazko batek egin leike. Esku hutsak erakutsirik dino:)

OTOITZA – AZALPENA: Hemen naukazu, Jauna, esku hutsik. Nire ezereza agertzen dabe, baina zuk beteko dozuzan konfiantzea daukat. Alkarte osoaren izenean, gure bihotz apala eskeintzen deutsut, Zuk zure graziaz beteko dozuzan itxaropenaz. Jauna, zure Semeari zintzotasunez eta leialtasunez jarraitzeko emoiguzu behar dogun laguntza, emoiguzu bere Gorputza gure bizitzen janari lez.


GOSEAREN AURKAKO KANPAINAREN HORMA IRUDIAREN AURKEZPENA

(Gosearen aurkako kanpaina hori prestatzen joateko egiten dogu hau. Karitasen edo beste talde baten konprometiduta dabilen batek egiten dau)

OTOITZA – AZALPENA: Muga guztien gainetik dagoen ekintza honek, maitasunaren eta karitatearen unibertsaltasuna agertzen deusku. Gosearen aurkako Kanpaina honetan parte hartuaz, mugarik ezagutzen ez dauan maitasunaren agindu horrekin bat egiten dogu. Gizaki guztiak zure seme-alaba diran ezkero, hareengana hurreratzeko bide bat dogu ekintza hau.

Agurra

Senideok: gero eta begi-bistakoagoa da gure munduan ingurukoen sufrimentuaz jabetzeko dogun gaitasun eskasa. Horma sendoak jasotzen ditugu sufrimentuaren esperientzia eta errealitatea ez ikusteko. Holan antolatu da gaurko bizitza, jendearen miseria eta bakardadea, eta pertsonen sufrimentu sakona ezkutatzeko. Ardurabakokeria sozial honetan adierazgarriagoa da Zoriontasunen mezua eta munduko baztertuekin sufritu nahi izan dauan Jainko kurutziltzatuagan dogun kristau fedea.

Bizitza ondo planteatuta dogun ala ez geure buruari itauntzera eragiten deuskue ZORIONTASUNAK. Zer gertatuko litzateke nire bizitzan, hainbeste segurtasun ahalegin barik, barruko garbitasun haundiagoarekin, baldintza barik maitatzen gaituan Jainko Aita-Amagan uste osoa jarriz, bizitzea asmatuko baneu?

Zoriontasunen hurreko bidetik aste zoriontsua!

Egun honetarako gogoetea

“Zorionekoak, bake egileak
Jaungoikoaren seme-alaba esango jake ta”
Jesus Jaunak, -bere jarraitzaileontzat MAIXUAK-, joan zan domekan gonbidapen hau egiten euskun: “Bihotz barritu zaiteze Jainkoaren Erreinua hurrean dago eta”. Baina bakotxak geure erara eta geuri ondo jatorkuna ulertzen dogu. Horregaitik domeka honetan, inor ez daiten galdu edo gauzak “era askean ulertu”, bere EGITASMOA aurkezten deusku.

Guretzat hain garrantzitsua dan ZORIONTASUNA non dagoan dinosku Jesusek: zelan izan zoriontsu, zelako jarrera eta egoeretatik. Gaia benetan garrantzitsua eta interesgarria da. Gure gizarteak bere jokabidea dau; zoriontsu izateko “zer egin behar dogun dinosku” (“goratua ez bazara ez dozu balio”, edo “goratua izateko besteen gainetik egon behar dozu, etabar); hau da, besten gainetik egon, besteak norberen menpe euki, egoera guztietan garaile izan. Zoriontasuna lortzeko gizarteak eskeintzen deuskun egitasmo horren aurrean, Jesusek beste “egitasmo” bat aurkezten deusku.

Nire bizitzan, bihotz apalez, asko eukiteko egarri barik, barruko garbitasunez, sufritzen dagozenengana hurreratuz, neurri barik MAITATZEN GAITUAN JAINKOAGAN gure konfiantza osoa ipiniaz... bizitzea lortuko baneu, zer gertatuko litzateke? Jesusen ZORIONTASUNAK MARKATZEN deuskuen BIDEA hortik doa.

Zorionekoak BERE EGITARAUA sinistu eta onartzen dabenak!

 

Alkartea Ospakizunean

 
<< aurrekoa

"Zoriontsuak gogozko txiroak"

(Mt 5, 3)

 

 


bidean@bidean.net
castellano euskera batua euskera bizkaiera orue