Hemen zagoz : Sarrerea > Espiritualitatea - Testiguak > Alkartea Ospakizunean > Domeketako liturgia > Liturgia

B Zikloa - Urtean Zehar 2 - 10. domekea - 2018.eko Ekainaren 10a

Liturgia Salmoa

Ebanjelioa

Sarrerako oharra: MOTIBAZINOA

Senideok: ondo etorriak guztiok.

Jesus, gure Maisuak, Biziaren Jainko Aita-Amari begiratzera konbidatzen gaitu.

Gure sinismenaren JAI HAUNDIAK pasatu ondoren, Jesus Maisuaren lorratzak jarraitu gura doguz. Bide honek Jainko Aita-Amarekin bat egitera eroango gaitu.

Jesusek, Jainkoaren maitasun proiektua agertuko deusku, jakinen gainean, historian zehar giza bihotza kontra izango dauala. Jesusek, bere esperientziaz dinosku hori. Baina gizon eta emakume asko harrituta gelditzen ziran bere irakatsiekin. Horregaitik, itxaropenerako deia luzatzen jaku: Jainkoaren nahia onartuz osotzen doan ANAITASUN BARRIA, Beragan sinisten dogunon FAMILIA.

Gure ospakizun honek, anaitasun horren ezaugarri izan gura dau.

Irakurgaientzako oharrak

1. irakurgaia: Hasiera 3, 9-15

Jainkoak, hasieratik bizia maite dau. Eta gizakiongan, hasieratik dago baita be txarrerako joerea, Jainkoagandik urrunduz. Hor hasten da, Nazareteko Jesusengan burutuko dan Salbamen historia. Onartu dagigun bihitzez gogoeta sakon hau.


2. irakurgaia: 2 Korintoarrei 4, 13 – 5, 1

Pablok dinosku, Jainkoaren salbamen historia Jesukristogan osotzen dala. Jainkoak, Jesusen Biztuerean bat egitea emoten deusku. Itxaropen horrek, Jesusen jarraitzaile izatera bultzatzen gaitu. Benetam mesu ederra hemen eskeintzen jakuna.


Ebanjelioa: Markos 3, 20-35

Jesusek, Jainkoaren proiektua onartzera konbidatzen gaitu. Lege maisuak eta bere famili artekoak ere kontra izan arren, Jesusek berean jarraitzen dau, eta Erreinua onartuko dabenen FAMILIA BARRI BAT osotzera dei egiten deusku. Bere proposamena onartzeko prestatzen gara, zutunik aleluia abestuz.

Jaungoiko herriaren otoitza

Salbatuak sentitzearen pozez eta Jesukristoren bitartez, Jainko Aita-Amari zuzentzen deutsaguz gure eskariak.

1.- Eleizaren alde: Kristo dan hatx bizian oinarriturik, salbamen mezuaren iragarle zintzoa izan daiten. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

2.- Munduan zeharreko agintarien alde: adiskidetzea eta pakea euren helburuen artean beti izan dagiezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

3.- Gazteen alde: anaitasuna eta ebanjelioko espiritua agertzen dan mundu barri bat eraikitzen ahalegindu daitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

4.- Gaixo, baztertu eta bakarrik sentitzen diranen alde: euren itxaropena zainduko dauan onarpena eta maitasuna aurkitu dagien gugan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

5.- Otoitzean alkartu garanon alde eta parroki osoaren alde: Barri Onaren testigu izanez, Erreinuaren iragarle izan gaitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

Opagaiak aurkeztea

OHARRA: erabilgarriak, "errezak" eta alkartearen ibilbiderako lagungarri lez eskeintzen doguz keinu honeek.

MESEDEZ: inork ez daiala pentsatu, holan egin behar diranik. Alkarte edota Liturgia talde bakotxak aukeratu eta bere errealitatera egokitu beharko ditu.GATZAREKIN UR BEDEINKATUA DAUAN ONTZI BATEN AURKEZPENA

(Alkarteko edozein pertsonak egin leike)

OTOITZA - AZALPENA: Jauna, ur bedeinkatua gatzarekin dakartsut; leku batzuetan gatxaren kontra erabilten da. Eskeintza honekin bizitzaren alde eta alkarteko bizitzaren alde gagozala agertu gura deutsugu. Zure Espirituak lagundu gaizala ekintza eder honetan.

(Ontzia abadeari emon. Alkartea zutuntzen da eta abadeak herria txipriztindu)


ONTZI BATEN LEGAMIAREN AURKEZPENA

(Alkarteko militante batek egiten dau)

OTOITZA - AZALPENA: Jainko ona, ore guztia eraldatzeko gai dan legamin apur bat dakartsut. Gizarte gizakoiago, bardintsuago eta solidarioago baten alde lanean gabiltzan militante guztien izenean egiten dot eskeintza hau. Gizon-emakume asko izan dira konpromiso honen erakusle. Onartu egizuz euren bizitzak. Lan horretan aurrera egiteko behar dogun laguntza eta gaitasuna eskatzen deutsugu.


PITXER BETE URAREN AURKEZPENA

(Ura ikusteko kristalezko pitxarra izan daitela. Alkarteko pertsona batek egin leike)

OTOITZA - AZALPENA: Jainko Aita-Ama: baso bete ur, maitasunez emona, saritua izango dala dinosku Jesusek ebanjelioan. Gure artean eta munduan egiten diran maitasun eta anaitasun keinu guztien ezaugarri lez dakartsut ur pitxerkada hau; sarritan isilean egindakoak dira. Gure konpromisoa ere hemendik doa: hurrekoak eta solidarioak izanez, gure bizitza apala alkarbanatzen daben andra-gizonak izan gura dogu. Jauna, zure laguntza behar dogu.


BIRJINAREN IRUDI BATEN AURKEZPENA

(Gazte batek egin leike eskeintza hau)

OTOITZA - AZALPENA: Zure Semearen Amaren irudi hau aurkezten deutsut. Gure Ama lez hartzen dogu eta zure bitarteko lez. Bere antzera, zure Hitzaren entzule eta zure nahiaren betetzaile izan nahi dogu. Berarekin batera, Jesusek ebanjelioan agertzen deuskun FAMILIA BARRI hori eraiki nahi dogu.


ORIO ONTZI BATEN AURKEZPENA

(Bere konpromisoa Eleizaren muturreko egoeratan bizi dauan pertsona heldu batek egin leike)

OTOITZA - AZALPENA: Orio ontzi honekin hau agertu gura deutsugu: pertsonak onartzeko eta sufritzen dagozanen penak arintzeko hartzen dogun konpromisoa. Besteen zerbitzura bizi nahi dogu. Gure helburua beti BESTEAK dira. Zure Eleizeak beti besteen ardura izatea gura dogu.

Agurra

Senideok: Jesus berbiztuaren inguruan, bere Hitzaren eta Ogiaren mahaian parte hartu dogu. Bere ESKOLAKOAK izaten jarraitu gura dogu. Horretarako aukera barri bat eskeintzen deusku: Berak hasitako FAMILIA BARRIA osotzen joan. Orain, bere Familia horren testigu izatera bialtzen gaitu. Hartu daigun bere bedeinkazinoa.

Egun honetarako gogoetea

“Honeek dira nire ama eta nire anai-arrebak.
Jainkoaren nahia beteten dabenak dira
nire anai, nire arreba eta nire ama”

Pazkoetako jai nagusiak amaitu ondoren (Biztuerea, Igokundea, Pentekoste…), barriro ere Nazareteko Jesus Maisuagaz ALKARTZEN gara. Bera beti gurekin dator, gure ondoan. Bere ESKOLAKO kide lez gura gaitu. Benetan merezi dau berak eskeintzen deuskun guztia sakontzen eta norberaganatzen joatea.

Dana dala egoera konkretu bat agertzen jaku: bai Jainkoaren eskeintza zein Jesusen proposamena, geure esku dagoela onartzea edo baztartzea. Horrela izan da giza historian, bai hasierako egoeratan (1. Irakurgaia), baita Jesusen denporan ere; onartzen dogunontzat, bera dogu Jainko Aita-Amaren presentzia salbagarria (ebanjelioa).

Gaurko ebanjelioan, bere herritarrak Jesus baztertzen dabela agertu jaku. Herriko lege-maisuak iraindu egiten dabe; deabruaren indarrez jokatzen dauala salatzen dabe; espiritu txar batek bere barrua hartuta dauala. Arrazoia? Bere hitzak eta ekintzak, mundua maite dauan Jainko bat agertzen dabelako. Eta pertsona apalak eta baztertuak dira Jesusen berba salbagarri hori onartuz, Berarengana hurreratzen diranak.

Dana dala ITXAROPENERAKO DEIA ere egiten jaku: gaurko kontaketan, Jainko Aita-amaren borondatean, maitasunean bat eginda, Jesusek ANAITASUN BARRI batera deitzen deusku. Jesusen inguruan alkartzen dan familia dogu: “Honeek dira nire ama eta nire anai-arrebak. Jainkoaren borondatea egiten dauana, horixe da nire anaia, nire arreba eta nire ama”. Bere deia entzun gura dogunontzat argi esanda dago.

Jesusen PROPOSAMENAREN aurrean aurkitzen gara: bere familiako partaide izan geintekez, edo… “beste bide batetik jarraitu”.

ZORIONTSUAK Jesusek proposatzen deuskun
FAMILIA BARRI horretan parte hartu gura dogunok,
Jainkoa izango da gure Aita-Ama.

 

Alkartea Ospakizunean

 
<< aurrekoa

“Jaungoikoaren naia bete dagiana, orixe da nire anaia, arrebea ta ama”

(Mk 3, 35)

 

 


bidean@bidean.net
castellano euskera batua euskera bizkaiera orue