#
#

Otoitzen: "ERREGUAK"


Gure ezina eta Zure indarra #
#
#

Jauna,
bizitzak
gure ahultasunak agertzen deuskuz
eta gure mugak aurrean ipinten.

Geu garan ispiluaren aurrean
pobre eta beharrizanean aurkitzen gara...
indar barik,
ohiturak eta arazoak eragiten deuskue
eta astiro-astiro indargabetu.

Gure indarrak berreskuratzeko
non dago ur bizia?
Sendo sentitzeko
nori heldu?
Gure espirituak behar dauan bultzakada
non aurkitu?

Gure ahultasunean
zure indarra aurkitzen dogu,
Biziaren Jauna.

Ahul sentitzea,
Jainkoagandik jatorkun indarragaz aurkitzeko
bidea dala erakusten deuskuzu.

Hustu eta biluzten garanean,
hustasuna sentidu
eta gure mugak onartzen doguzanean,
orduan gure Jainko On eta Eskuzabalak
eusten gaitu, janaritu, animatu
eta gure indarrak barriztatu.

Gure bizia Zugaz lotuta egon daitela,
gogo beroz eta atseden barik
zure bila ibili gaitezala,
gure begiek zure begirada bilatu dagiela
eta gure besoak
zure laguntza aurkitu arte luzatu;
Jauna, zure Espirituak
aurrera egiteko,
adoretsu eta ausarditsu egin gaizala,
eta batez ere,
bideko lagunekin,
Zugandik hartzen dogun indarra
alkarbanatzeko gai.

Esku bat Zuri emonda,
otoitzaren, Hitzaren bidez
eta entzuteko zuhur egonez...
zure indarra bilatuz,
beste eskua nirekin datozenei emonda,
alkarbanatuz
eta janaritzen gaituan indarra eskeiniz,
Zu gure artean zagozanen ezaugarria,
gure ahaleginak eutsiz
eta gure pausoak zuzenduz.

Gure ahultasunean
onartua eta opari lez zure eskuetan aurkeztua,
gure indarra dago, Jauna,
izan, zure indarra da
gure bizitzak
zure egitasmoarekin bat egiten doguzanean
aurkitzen dogun indarra.

Holan izan bedi.

# # #

bidean@bidean.net
castellano euskera batua euskera bizkaiera orue