#
#

Otoitzen: "TOPAKETA"


Lagun bat aurkitu dot #
#
#

Jesus: Zu beti zara ezustekoa,
itxaroten ez dan laguna aurkitzea lez.
Eta nik aurkitu zaitut.

Ez neban uste hain hurretik Zu ezagutzea.
Baina hurreratu zinan, samaritarrarenagana lez,
eta esan deustazu: “Emoidazu edaten”.
Zakeori lez, igonda egoan arbalara begiratu zenduan
eta esan zeuntson: “Jatsi zaitez,
zure etxean ostatu hartu gura dot eta”
.
Badakizu behar zaitudana,
eta neuk deitu barik helduten zara nigana.
Itzi egidazu bidean Zuri lagun egiten.
Baina, zer dinot gero?, Zu nigaz joan ba zoaz eta,
beti zaitut bideko lagun, egundo aspertu barik.
Ezagutzen nozu eta badakizu zer behar dodan,
bai nire asmoak eta bai nire makaltasunak.
Ezin deutsut ezertxo ere ezkutatu, Jesus.

Neutaz pentsatzea itzi gura neuke
eta Zuri eskeini nire denpora guztia.
Nazan osoa Zuri eskeinita bizi gura dot.
Zoazen lekura zoazela jarraitu gura deutsut.

Baina hauxe esatera ere ez naz ausartzen,
makala naz eta.
Hau Zeuk dakizu nik baino hobeto.
Badakizu zelango buztinez eginda nagoan,
hain hauskor eta aldakor.
Horrexegaitik inoiz baino beharrago zaitut,
zeuk eten barik zuzendu nagizun,
zeu izan zaitezan nire eusgarri eta nire atseden.

Eskerrak, Jesus, zure adiskidetasunagaitik!

# # #

bidean@bidean.net
castellano euskera batua euskera bizkaiera orue