#
#

Otoitzen: "MARIA, MIRABEA ETA ERROMESA"


Agur zuri, Maria #
#
#

Agur dinotsut, Maria,
Jauna zeugaz dagoalako,
zure etxean, zure kalean, zure herrian,
zure besarkadan, zure erraietan.

Agur dinotsut, Maria,
bildur izan zinalako
-nor ez bildurtu holako albiste baten aurrean?-,
baina laster bakez eta adorez jabetu zinan
eta halako bialdu bati sinistu zeuntsan.

Agur dinotsut, Maria,
ulertu ez zenduana itandu zendualako
-goitiko mezua izan arren-,
eta ez zenduan emon bai arin eta bai itsu bat,
hori barik, zeure berbaz alkarrizketara jo zenduan.

Agur dinotsut, Maria,
sortu eta argitara ekarri zendualako
ume bat, Jesus, bizia;
erakutsi ederra emonez:
bizia sortu eta landu egin behar dala
Jaungoikoa presente egin gura badogu.

Agur dinotsut, Maria,
Espirituaren esanera jarri zinalako
eta bere kerizpean iraun zendualako,
zelan ekaitzean, halan barealdian,
Jaungoikoari Jaungoiko izaten itziz
eta zu zeu izateari itzi barik.

Agur dinotsut, Maria,
gure bizitzari aukera barriak zabaldu zeuntsozalako,
zure lehengusina zaintzera joan zinan,
barriona beragaz konpartidu zenduan,
eta ez zinan aspergarri egin.

Agur dinotsut, Maria,
Yaberen hondarren arreba erromesa.
Zatoz bidean gugaz,
besteakaz batera eroan gagizuz
eta eutsi gure sinismenari.

Ulibarri, Fl.

# # #

bidean@bidean.net
castellano euskera batua euskera bizkaiera orue