Hemen zaude: Sarrera > Espiritualitatea - Testiguak > Elkartea ospakizunean > Igandeetako liturgia > Liturgia

B Zikloa - Urtean Zehar 2 - SAN BALENDIN BERRIOTXOA - 2021.eko Uztailaren 04a

Liturgia Salmoa

Ebanjelioa

Sarrerako oharra: MOTIBAZIOA

Ondo etorriak guztiok, Balendin Berriotxoaren jai eguna ospatzera.

Gure herriko seme baten jaia ospatzeko elkartu gara. Jesusen antzera bere bizia eskaini zuen Jainkoaren Erreinuaren alde.

Bizkaiko eliz elkarteak, Jainkoari eskerrak ematera konbidatzen gaitu. Balendinek, Jesusen ebanjelioaganako leialtasuna agertu zigun bere bizitzan. Gu ere Kristo Berpiztuaren testigu izatera deituak gara.

Balendinek, Jainkoaren deia entzun zuen eta erantzun ere bai. Eman ditzagun eskerrak Jainkoari, Balendin guztiontzat den erregalu ederragatik. Ikas dezagun beragandik Jainkoari gure bizitzarekin erantzuten. Zaindaria dugun Balendinek babestu gaitzala.

Has dezagun gure ospakizuna Jainkoa goratuz.

Irakurgaientzako oharrak

1. irakurgaia: Jakinduria 3, 1-9

Bizitzan zehar, Jainkoari buruz Israel herriak egindako gogoeta batzuk eskainiko zitzaizkigu. Jainkoak, bere herria babesteko eta zuzentzeko Elkargoa egin zuen herriarekin eta Bera leiala da. Onar ditzagun gogoeta berezi honek eta bihotz barrenean gorde.


2. irakurgaia: 1 Korintoarrei 1, 17-25

Paulo apostolua, Jesusen eta bere ebanjelioaren lekukoa dugu. Beldur gabe hartzen du Jesusgandik hartutako misioa. Jesus gurutzeratua dugu gure norabidea eta munduaren salbamena. Hara hemen testigu bikain honen testigantza.


Ebanjelioa Mateo 10, 17-22

Entzungo dugun kontaketa ebanjelikoa, ikasleekin egindako gogoeta barruan sartzen da: Barri Ona iragartzera bidaltzen ditu. Egitekoa ez da izango erreza, aurkariak ere ugari izango direlako. Leialtasunera eta jarraipenera konbidatzen ditu. Guretzat ere esana dagoena entzuteko prestatzen gara, zutunik ALELUIA abestuz.

Jainko herriaren otoitza

Jesusen espirituaren eraginez Jainko Aitari zuzentzen diogu gure otoitza eta beharrizan batzuk aurkezten.

1.- Kristau Elkarteen alde, batez ere gaur Bizkaiko Elizaren alde: San Balendinen eredua jarraituz ebanjelizatze lanean gogotsu jarrai dezan. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

2.- Bake eta adiskidetasunaren alde: pertsonen arteko harreman gozoak eta zintzoak bultza ditzagun. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

3.- Gaur egun misio lanetan dabiltzan hainbeste pertsonen alde: bete itzazu, Jauna, zure Espirituaz, Ebanjelioaren testigu biziak izan daitezen. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

4.- Jauna, jarrai ezazu Jesusen erara bizi gura duten neska-mutil gazteak deitzen: guraso eta hezitzaileen argia eta laguntza ere sentidu dezatela. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

5.- San Balendinen jaia ospatzen dugun guztion alde: bere antzera gu ere gure inguruan, sinesmenaren testigu biziak izan gaitezela. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI.

Opagaiak aurkeztea

OHARRA: erabilgarriak, "errazak" eta elkartearen ibilbiderako lagungarri bezala eskaintzen ditugu zeinu hauek.

MESEDEZ: inork ez dezala pentsa, horrela egin behar direnik. Elkarte edota Liturgia talde bakoitzak aukeratu eta bere errealitatera egokitu beharko ditu.FAROL PIZTU BATEN AURKEZPENA

(Herrigintzan, politikan edo sindikatu baten sartuta dagoen batek egin dezake. Farola, meza-emaileari eman, eta honek aldare gainean uzten du. Eta gero dio:)

OTOITZA - AZALPENA: Jauna, San Balendinen irudia gogoratzen dugun egun honetan, farol piztu hau dakarkizut. Argi hau, Jesukristo berbiztuaren irudia eta gizaldietan zehar hainbeste profetak izan zuten konpromezuaren ezaugarria da. Hau aurkezterakoan, mundua eraldatzen gaur egun hainbeste andre-gizonen ahalegina eskertu nahi dizut. Behartsuekin arduratzen zaran Aita-Ama ona, onartu egizu gure eskaintza apal hau.


GAURKO MARTIRIEN KARTELEN (edo diapositiben) AURKEZPENA

(Gaurko munduko errealitatearen erakusgarri diren kartelak edo diapositibak: pobrezia, gosea, droga... lehenago nahiz gaur bertan justiziaren eta bakearen alde borrokatu dutenen kartelak edo diapositibak)

OTOITZA - AZALPENA: Aldare mahaiaren gainean jartzen dizkizugu, Jauna, gaurko gizateriaren esklabokeriak eta borrokak: pobrezia, gosea, drogak...; eta baita eurak sustraietatik ateratzeko eta desagertzeko hainbeste ahalegin egiten duten gizon-emakumeen etengabeko borrokak ere. Gure eskaintza hau Jesus zure Semearen eskaintzarekin bat egin dezazula, Zuri atsegin zaizun sakrifizio bakarrean; onar ezazu, Aita, Jesusen heriotzarekin egin zenuen bezala. Era berean, bete itzazu gure bihotzak askatasun gurari biziz eta euren aldeko borrokara bultza gaitzazu; lasaikeriatik eta errazkeriatik askatu gaitzazu; gogo berotu gaitzazu eta emaguzu zure grazia, benetan bihotz berritu gaitezen eta maitasun fruitu garbiak eman ditzagun.


BOTIKA BATEN AURKEZPENA

(Azaleko kutxatxoarekin nahikoa litzateke. Osasun munduan dabilen batek egiten du)

OTOITZA - AZALPENA: Errukiaren eta bestea ongi ikusi nahi izatearen ezaugarria den botika hau dakarkizugu, Jauna. Hauxe da gure nahia: besteentzat sendagai izatea. Besteen zauriak osatuko dituan olioa izatea. Besteen arazoak arinduko dituen entzuteko gaitasuna izatea. Jesukristori begiratuz, berak egiten zuen antzera egiten jarraitu nahi dugu.


GATZONTZI BETEAREN AURKEZPENA

(Elkartean konpromiso bat duen batek egin dezake)

OTOITZA - AZALPENA: Jauna, ebanjelizatzen eta mundua eraldatzen egiten gabiltzan ahaleginaren ezaugarri bezala pastoraltzan lanean gabiltzan eta elkarte osoaren izenean dakarkizut gatzontzi bete hau. San Balentinen antzera, eragozpen ugari izan arren, guk ere ebanjelizatzaile izaten jarraitu nahi dugu. Zure laguntza eskatzen dizugu gure gatza geza ez dadin.

Agurra

Senideok, Jesusen jarraitzaile, misiolari eta martiria dugun San Balendinen jaia ospatzen gaude. Bere babespean, bizitzako baloreak zaindu ditzagula. Ebanjelioko proposamenak eguneratzen eta gaurko munduari eskaintzen jakin dezagula. Jai pozgarria guztiontzat. Har dezagun Jainkoaren bedeinkazioa.

Egun honetarako gogoeta

“Zuek barik,
zuen Aitaren Espirituak berba egingo du zuen ordez”


Bizkaiko kristau elkarteak bere seme esanguratsuenetariko baten jaia ospatzen du. Eta ez “gauza handiak” egin zituelako, bizitza eskuzabaltasunez bizi eta ebanjeliogatik martiritzaraino emategatik baino.

San Balendinen bizitzan agertzen da, ebanjelioko bide bila ibili zela. Bere familia diru mailan ez zebilen ondo, eta beste oztopo batzuk ere izan zituen… baina berak gogotsu aurrera egin zuen. Txikitatik zeukan barnean sartuta apaiz, erlijioso dominikoa eta urrutiko lurraldeetan misiolari izateko gogoa. Traba guztiak gainditzen joan zen. Nazareteko Jesusen jarraitzaile batek dituen trabak bezala ikusten zituan eta gogotsu egiten zuen aurrera.

Bere ibilbidea intentsitate itzelarekin bizi izan zuen batez ere Vietnameko abentura misiolari neurrigabe hartan. Torturak, hilketak, atxilotze-jazarpenetako une oso korapilatsuetan bizi izan zen. Balendini horrela bizi izatea egokitu zitzaion Ebanjeliorako bere zerbitzua.

Bere ministeritza laburra izan zen; egoera korapilatsu hartan guztien animatzaile izan ondoren, 34 urteekin martirizatua izan zen. Salatua izan zen, atxilotua, torturatua (beste erlijioso eta katekista asko bezala) eta lepoa moztu zioten 1861ko azaroaren 1ean.

Zein da bere BIZI MEZUA? Oso erraza: bere historia guztian ez da agertzen ohikotik kanpora den harrigarririk. Inongo gertaera ikusgarrik ez du bere bizitza markatzen, berez guztia soila, baina osotasunean harturik ohi ez bezalakoa. Sakona bere uste osoetan, MISIOAREKIN eta Ebanjelioarekin maitemindurik eta intentsitatearekin bizi izan zituen. Eta, laburpen bezala, ERRUKI sakoneko gizon bat. Hau guztia jasotzen da bere bokazioa argitasunarekin adierazten duen eta bere giza izatea eta ebanjelikoa agertzen duen esaldian: “Malkoak irteten zaizkit gizon bat sufritzen ikusten dudanean”. Ia ezer ez! Edo… dena!

Zoriontsuak ERREINUAren alde JOKATZEN dutenak,
Jainkoa izango delako euren ALTXORRA betiko!

 

Elkartea Ospakizunean

 
<< aurrekoa

“Malkoak irteten zaizkit gizon bat sufritzen ikusten dudanean”

(S Balendin Berriotxoa)

 

 


bidean@bidean.net
orue