bidean - sarrera Nortzuk gara || Harremana ||

Testigantzak eta hausnarketak

A. Antonio Munduate, cp

Data: 2016 / 02 / 24

Pasiotar erlijiosoaren gogoetak eta testigutza

 

[ >>> ]

ITXAROPENA SORTUZ, BIZIRA DEIA

Data: 2014 / 09 / 12

Hor lehengo egun baten, lagun batek hauxe eskatu eustan: Mesedez, idatzi egidazu oporraldian jazo jatzun “zerbait”. Zerbait? Zertaz? Barruan “ukitu” zaituan zerbait “deigarria”, “eragingarri izan jatzuna...”. Azaleko begirada bizkor bat emotea nahiko izan zan, eta berehala etorri jatazan aurrera halako irudi bizi batzuk, itxura oneko argazkiak bailira. Begi-bihotzak bete eustazan.

 

[ >>> ]

BELENGO ARTZAIN BATEN BEGIRADA

Data: 2011 / 01 / 15

Xumea, samurra eta esanguratsua Dolores Alexandreren gogoeta.

 

[ >>> ]

BOKAZINOEN ALDE OTOITZ EGIN?

Data: 2009 / 06 / 02

 

[ >>> ]

ESKARI-OTOITZEAN ERABILERA OKERRAK

Data: 2009 / 06 / 02

 

[ >>> ]

ESKARI-OTOITZAREN ONURAK

Data: 2009 / 06 / 02

 

[ >>> ]

OKER DEITUA DAN BITARTEKOTZA

Data: 2009 / 06 / 02

 

[ >>> ]

EKOLOGIA BERDEA ETA GORRIA

Data: 2009 / 04 / 24

Mario Melgosa pasiotarrak eskeintzen deuskun hausnarketa iradokitzailea eta praktikoa, balio guztiz pedagogikoaz. Mario Melgosa oso ezaguna da “Redención” eta “Angosto” (Euskal Herriko pasiotarrak) aldizkarietan parte hartzeagaitik, zuzendaritzan eta elaborazinoan.

 

[ >>> ]

OSPAKIZUNA HAN, OSPAKIZUNA HEMEN

Data: 2007 / 02 / 28

Amets bidez-bide doanaren erronka dozu; han-hemen batzen dauana alkarbandu gura deusku, gure begiak argitu eta bihotzak berotzeko asmoz. Badira, bai, sinismena ospatzeko mila aukera, norbera horretara jartzen danaren arabera. Kontua zera da: bilatu eta aurkitu norbere espiritu-bizitzari dagokiona. Zorionez ospatu!” Eta...gozatu!

 

[ >>> ]

-INOR- BIZKARREAN DOGULA

Data: 2007 / 02 / 28

Mario Melgosa, pasiotarrak, eskeintzen deuskun gogoeta bai esanguratsua!

Otsaileko hainbat ospakizunetarako aparteko laguntza:
+ ESKU-ALKARTUAK (Manos Unidas) gosearen kontrako ekintza
+ Gaixoen alde nazioarteko Eguna
+ Edota GARIZUMA kristau giroan hasteko.

Horra aukerak. Zeuk jokatu!

 

[ >>> ]

GARIZUMA ETA OSASUNA

Data: 2007 / 02 / 28

Aurten otsailean hasten dogu GARIZUMA deritxogun kristau liturgiako aldi berezia. Mario Melgosa lagunak argibide egokiak eskeintzen deuskuz gogoetarako.

Izan ere, berezko patalkeriak (edo gogorik ezak) gauzak ganora eta zentzun barik egitera eroaten gaitu, bizitzan dogun beste aukera eder bat alperrik galduz.

Hor dozuz argibide batzuk.

 

[ >>> ]

ZER EGIN KRISTAU JAIAK BEHAR DAN LEZ BIZI ETA OSPATZEKO?

Data: 2007 / 01 / 30

Joanak joanda gero, eta isiltasun sakonetik, Amets jatorku EBALUAKETA bat eskeintzera, ospatu-barri doguzan GABON JAIAK kontutan hartuta, ea kristau “kutsurik” izan ete daben itaunduz. Garrantzi haundiko gaia da, beste gauza askotarako ere, Ikuspegi barriak eskeiniz. Jaiak bai, baina kristau “kutsuz” ospatuak?

 

[ >>> ]

PAKEAREN ALDE

Data: 2007 / 01 / 30

2007ko Urte Barri behin baten ospatzen da. Mario Melgosa, pasiotarrak, eupada bat bota deusku, BAKEAren aldeko gogoeta sakon eta esanguratsu bat eskeiniz.

Gaurko hau FAMILIA dala bakez bizitzen eta jokatzen ikasteko ESKOLA.

Gogoan hartzeko argibidek doguz.

 

[ >>> ]

MOJEAREN MEZEA

Data: 2006 / 10 / 18

Mario Melgosak ANGOSTO aldizkariko artikuluan eskeinitako hausnarketak oso iradokitzaileak dira. Drama bat da, gero eta gogorragoa, alkarte askok domekaro Eukaristiarik ezin dabtelako ospatu. Zeintzuk bide zabaldu beharko dira etorkizunari begira? Hau da itauna. Interesgarria!

 

[ >>> ]

NON DAGO ZURE JAUNGOIKOA?

Data: 2006 / 10 / 18

Hausnarketa hau “salmo” lez hartu daiteke hainbat zirkulutan, baina… egileak beste zeozer gura dau eta lortu egiten dau. “Autortu” egiten da eta bere autorpenak kezkatzen dau, fededunari eta militantzia daukanari barruan hozkada bat emoten deutso. Hartu astia, irakurri astiro-astiro eta… ikusiko dozu! Suertea izan!

 

[ >>> ]

ZELANGO ALKARTEA-PARROKIA BEHAR DOGU?

Data: 2006 / 10 / 18

Hemen be gure “Eleizeak” behar dauan zeozer proposatzen jaku. Ea “ametsa” da, baina pauso batzuk emon eta bizi behar dira. Zelango parrokia-alkartea behar dogu gure artean? Zeintzuk dira landu eta erein behar diran “oharrak”? Amets-ek estilo zehatz bat iradokitzen deusku. Posible izango ete da?

 

[ >>> ]

ALDAKETA GARAITIK GARAI ALDAKETARA

Data: 2006 / 10 / 11

Gure ustez, ekarpen hau kontuan hartzekoa da, bai gure Eleizan eta baita Jesusen jarraitzaileen alkarte eta talde guztietan be. Azken baten, itauna honango hau da “Zelan eta zer emongo deutsat gizateriak hartu dauan bideari GARAI BARRI honetan?”. Testu honek banakako, taldekako edota alkarteko hausnarketa sakona merezi dau. Ez galdu aukera hori.

 

[ >>> ]

ONDO EDO ESANGO DEUTSUT?

Data: 2006 / 10 / 11

Oso hausnarketa iradokitzaileak Jesus Villegasek eskeintzen deuskuzanak orrialde honetan. Egia da: gure hartuemonetan “ondo” gitxiago behar dira eta “esango deutsut” gehiago. Pertsonak aho batez eskatzen dihardue. Zergaitik kostetan jaku horrenbeste KOMUNIKAZINOA izatea gure bizitzetan, eguneroko bizitza horren ona eta sakona izandak? Itaun sakona.

 

[ >>> ]

GURE ALKARTEKO ESPIRITUALTASUNAREN EZAUGARRIAK

Data: 2006 / 09 / 29

Esaerea ona bada… “Onena gertatzeko dago”. Oinarrizko Alkartetik eskeintzen jakun hausnarketa honetan argi dago Eleizan Jesusen espirituak zerikusia daukala, mugak ez dituala ezagutzen eta askatasunez jarduten dauala. Hausnarketa xumea, eta pertsona askorengan “beste gauza” baten desioa “itzartu” daike. Gozatu…!

 

[ >>> ]

PARKATU, PARKATU, PARKATU EGITEN DOT

Data: 2006 / 09 / 28

Oso ondo dago zuzen-zuzenean honango testigantza bat izatea. Oraingo honetan, bere Irakaslearen arrastoak eta estiloa jarraitzen dituan emakume baten bizitza ezagutuko dogu. Horixe azalduko jaku Somaliatik jatorkun albiste honetan. Martiria izatea gertakizun berezia da erosotasunaren eta ongizatearen kultura honetan. Gogoetea bihotzetik egitekoa da.

 

[ >>> ]

ELKARTE LAIKOA ZEOZEREN BILA

Data: 2006 / 09 / 28

Dana ez dago galduta; dana ez da indibidualismoa eta “bakean itzi naizue!”. Honango bizi planteamenduakaz aurkitzen garanean, ez da ezinezkoa “amets egitea”, pertsona “sanoak” (holantxe esaten dogu euskeraz) dagozala konturatzen gara. Hemen beste bizitza baten desioaren zeinua agertzen jaku. Errealitate bihurtzea edo ez… ez dago beti euren esku, baina “harantz” doazela adierazoten deusku argi eta garbi. Laguntzerik badaukazu… eskertuko deutsue!

 

[ >>> ]

BARRIRO BE ILUSINOA IZATEAREN ZORIONTASUNAK

Data: 2006 / 09 / 27

Oso ederra da lerro honeetan eskeintzen diran hausnarketa xumeak besteko sakonak aurkitzea. Eguneroko bizitzak aukera ugari eskeintzen deuskuzala aurkitzea, norberaren bihotza beteteko eta gura dogun mundu hobea egiteko gure “hondar alea” ipinteko. Irakurri, gogoetea egin, gozatu, nasaitu eta… bizi ahal dozun guztia!

 

[ >>> ]

ERLIJINOAK LISKARREAN OTE?

Data: 2006 / 09 / 22

Argi dago sentsibilitateak, itxarrik, dagozala… Hizlari baten berbek horrenbeste zeresan izanez gero, “ZERBAIT” serioa gertatzen dabil, gaur bertan, tratu txarrak jasotzen dauzan gure gizaterian. Batzuen ustetan gizateria hau, mehatxatuta ere agertzen da. Baiña… zerbait gertatzen ari da! José Ignacio Callejaren hausnarketa sakon eta serio hau batzen dogu, gertakizun korapilatsuaren ulermenean sakontzeko.

 

[ >>> ]

ESTRESAREN KULTUREA

Data: 2006 / 08 / 11

Perutik, Clemente Sobrado pasiotarrak bizitzaren ikuspegia eta bizitza iziotzen dauan dinamikea eskeintzen deusku. Era xumean eta, aldi berberean, bisturia sartzen dan moduan, ATSEDENAren balioespen osasuntsua egiten deusku.

 

[ >>> ]

OPORRAK, BAI; BAINA… ZELANGO OPORRAK?

Data: 2006 / 08 / 11

ANGOSTO aldizkariak azkenengo zenbakian bizitzari buruzko hausnarketea eskeintzen deusku “Amets”-ek. Bizitza, antza danez, modu askotara nahasten jaku; baina, batzuetan, ez dakigu bizitzak eskeintzen dizkigun aukera horreek ondo aprobetxatzen. “Oporrak, bai; baina… zelango oporrak?”, da atzean egin daitekean itauna.

 

[ >>> ]

 

Argibideak

 
 
bidean@bidean.net
castellano euskera batua euskera bizkaiera orue