Abadea eta gaixoa

Abata eta lapurra

Adineko gizon salbatzailea

Alkarbizitza

Altxorrik haundiena

Altzariz jantzi zure etxea

Ama baten garaipena

Antzarraren zopearen zopea

Arbola ederra

Arnasaren beharra

Arranoa izan beharrekoa oilo gelditu

Arrasto bat hondarrean

Arrastoa izten daben untzak

Arrosazko lorategi bat

Astoa eta potzua

Bake bila

Banbu kainaberaren balioa

Barraskiloa

Barri ona

Baserritar otoizlaria

Baserritarra atsedenean

Begira eguzkiari, baina jatsi Taborretik

Begira zure bihotzari

Benetako zoriontasuna

Beste bat gehiagoren balioa

Beste bidaia bat hastear

Bi hego

Bihotzik ederrena

Bilatu Jaungoikoa bera dagoan lekuan

Billete honek zenbat balio dau

Biotz-hondoan

Bitxietan bakarra

Bizitza maitatu

Bizitzari onura atera

Borondate ona

Dabid eta bere aita

Edo guztiok edo inor ere ez

Egunsentiak eta ilunabarrak

Egurginaren arazoak

Ekintza desinteresatua

Entzun... ahalegin guztiz

Eremutar zaharra

Erratzez garbitu baino ez dot egiten

Erregearen hiru semeak

Erreinuko onena eta txarrena

Erremularia eta filosofoa

Eskerrona

Eskorpioia

Eta... gero zer?

Ezaugarririk izten al dozu?

Filosofoa eta alabea

Frutua emoten dauana, garbitu eta inausi egiten dau

Gabonaldian zer erosiko

Gaixo bi

Gardantxilo bi

Gatzezko panpina

Geure argia partekatu

Harez beteriko zakutoa

Haritza

Harri-zukua

Harrian dagoan zaldia

Hazi txikia eta tematia

Hazia, eguzkia, lainoa...

Hiru agureak

Hiru anaiak

Hiru burni sareak

Ikaslea eta Maisua

Itsu bat argi eta guzti

Itsua eta herrena

Jainko beraren bila

Jaungoikoa azukrea da

Jaungoikoa eta besteak

Jaungoikoak behar zaitu

Jaungoikoaren besarkada

Jaungoikoaren erreportaia

Jaungoikoaren eskuak

Jaungoikoaren etxea

Jaungoikoaren jokabidea

Jaungoikoaren sakramentuak

Jesus oraingo Eguberritan itzuliko balitz

Kilkerraren kantua

Konpartidu egizu zure bizitza

Kontuz...

Kreazinoko gauzarik ederrena

Lan-maisua

Lau argizuziak

Loreak lez bizi

Luziperren eta Jesusen ispiluak

Mailukia

Maitasun tantak

Mirua

Monjea eta isiltasuna

Monjearen jakituria

Mundua konpontzen

Neure jaioteguna dala-eta

Nor zan ez ekian arbola

Nun behartsua, han Jaungoikoa

Okina

Oparia

Oparirik hoberena

Otso bi bihotzean burrukan

Oztoporik haundiena

Paper zimurtuaren antzera

Poz gehiago dago ematean, hartzean baino

Preso bizi dan elefantea

Printzea eta diamantea

Sagarrak emoten ebazan zuhaitza

Samariarra

Sasoiz

Sustraia

Talentuak

Tigrea eta erbia

Txalupa lepoan hartuta

Tximeleta eta argia

Untze bat

Urketari zintzoa

Urteurrena

Zaldiak zaindu

Zapoen arteko norgehiagoka

Zelan hazi?

Zerbait aldatu da!

Zerua eta inpernua

Zoriontsu izateko sekretua

Zoritxarra ala zoriona

Zu nor zara?

Zubia

Zuk bardin balio dozu

Zulo batera begira

"Gaztelaniazko eta euskerazko sarrerak ez dabe mendekotasunik".

ANAITASUNA ETA SOLIDARITATEA

Bi hego

Edo guztiok edo inor ere ez

Erreinuko onena eta txarrena

Geure argia partekatu

Itsua eta herrena

Jaungoikoak behar zaitu

Konpartidu egizu zure bizitza

Nun behartsua, han Jaungoikoa Barria

Okina

Poz gehiago dago ematean, hartzean baino

Zerbait aldatu da!

APALTASUNA: IZETEKO ERA

Benetako zoriontasuna

Dabid eta bere aita Barria

Gardantxilo bi

Jaungoikoaren besarkada

Kreazinoko gauzarik ederrena

Sustraia

Urketari zintzoa

BALORE BILAKETA

Altxorrik haundiena

Altzariz jantzi zure etxea

Arnasaren beharra

Arrosazko lorategi bat

Astoa eta potzua

Begira eguzkiari, baina jatsi Taborretik

Bitxietan bakarra

Bizitzari onura atera Barria

Egurginaren arazoak

Erremularia eta filosofoa

Eta... gero zer?

Frutua emoten dauana, garbitu eta inausi egiten dau

Gabonaldian zer erosiko

Jainko beraren bila

Kilkerraren kantua

Txalupa lepoan hartuta

BESTE BATZUK

Barraskiloa

Entzun... ahalegin guztiz

Printzea eta diamantea Barria

BESTEAK ETA NIRE BIZITZA

Alkarbizitza Barria

Arbola ederra

Hiru burni sareak

Jaungoikoa eta besteak

Paper zimurtuaren antzera

Zoriontsu izateko sekretua

DEIA - ERANTZUNA

Bake bila

Banbu kainaberaren balioa

Barri ona

Beste bidaia bat hastear

Bizitza maitatu

Erratzez garbitu baino ez dot egiten

Jaungoikoaren etxea

Sagarrak emoten ebazan zuhaitza Barria

Sasoiz

Zaldiak zaindu

GOGOETA BIDETZAT

Egunsentiak eta ilunabarrak

Kontuz...

Mirua

Monjea eta isiltasuna

Mundua konpontzen

Oztoporik haundiena Barria

ITXAROPENA SORTZEN

Filosofoa eta alabea

Harri-zukua

Harrian dagoan zaldia

Hazi txikia eta tematia

Hiru anaiak Barria

Lau argizuziak

JAINKOAREN OPARIAK

Biotz-hondoan

Erregearen hiru semeak Barria

Eskerrona

Hazia, eguzkia, lainoa...

Jaungoikoa azukrea da

Jaungoikoaren erreportaia

Monjearen jakituria

Zuk bardin balio dozu

KONPROMEZU KLABEAN

Adineko gizon salbatzailea Barria

Beste bat gehiagoren balioa

Bilatu Jaungoikoa bera dagoan lekuan

Borondate ona

Ekintza desinteresatua

Eskorpioia

Ikaslea eta Maisua

Maitasun tantak

Nor zan ez ekian arbola

Zerua eta inpernua

MAITASUN KLABEAN BIZI

Ama baten garaipena

Bihotzik ederrena

Gaixo bi

Hiru agureak

Jaungoikoaren sakramentuak

Jesus oraingo Eguberritan itzuliko balitz

Oparirik hoberena Barria

Urteurrena

NEU IZAN: BENEKOTASUNA

Antzarraren zopearen zopea

Arranoa izan beharrekoa oilo gelditu

Begira zure bihotzari

Billete honek zenbat balio dau Barria

Eremutar zaharra

Haritza

Lan-maisua

Loreak lez bizi

Mailukia

Otso bi bihotzean burrukan

Preso bizi dan elefantea

Untze bat

Zapoen arteko norgehiagoka

Zelan hazi?

Zu nor zara?

Zulo batera begira

ONTASUNA: IZATEKO ERA BAT

Arrastoa izten daben untzak Barria

Baserritarra atsedenean

Oparia

Talentuak

Tigrea eta erbia

OTOITZA ETA KONFIANTZA

Abadea eta gaixoa

Arrasto bat hondarrean

Baserritar otoizlaria

Jaungoikoaren eskuak

Jaungoikoaren jokabidea Barria

PARKAMENA: BIZI ITURRI

Abata eta lapurra

Harez beteriko zakutoa Barria

Zubia

SINISMENA, DOHAIN ETA ARGI

Ezaugarririk izten al dozu?

Gatzezko panpina

Itsu bat argi eta guzti

Luziperren eta Jesusen ispiluak

Neure jaioteguna dala-eta

Samariarra

Tximeleta eta argia

Zoritxarra ala zoriona Barria

bidean@bidean.net
castellano euskera batua euskera bizkaiera orue