Abenduko Pregoia - 1

Abenduko pregoia - 2

Abenduko pregoia - 3

Agur zuri, Maria

Aita, eskerrik asko Espirituagaitik

Aita, zure eskuetan ipinten naz

Aita-Amarekin noiz alkartuko zain

Aldentzea

Aldi egokia

Alkarbanatu

Alkarbanatzen ikasi

Alkarrekin zure bila

Amaren samurtasunari

Amen

Amen - 2

Apaltasun agintzariak

Arduratu nagizu

Arindu zorroa

Artzain Ona

Artzainen artean Artzain On

Ausardia nahi dot

Baietzaren Maria

Bakea eta prestasuna

Bedeinkatu, Jauna

Bedeinkatua zu, Jauna

Bedeinkatua, Jauna, behartsuen Jainkoa

Behartsu izan gura dot, Ama

Benetako bizia

Bera holakoa da

Besteengan zerbitu nahi zaitut

Bialdu eiguzuz eroak

Bialduaren otoitza

Bide egile nahi nozu

Bide ertzean

Bidea

Bidera urtetzera ninoan

Bihotz behartsuaren salmoa

Bizi Hitzaren salmoa

Bizia emon

Bizia maite dozu

Biziaren Jainkoa

Bizitza emoteko bildurrez

Ebangelioaren begirada

Ebanjelioaren poza bizi

Egin nabena naz

Egin nagizu zure Hitzaren entzule

Eguneroko Tabor

Emoidazu zure indarra

Emoidazuz berbak

Emoiguzu alkarrizketarako grazia

Emoiguzu, Jauna

Emoiguzuz zure dohaiak

Ene Jainko, eskerrik asko

Entzuten gagoz, Aita, esaiguzu zure Hitza

Entzuten gagoz, Jauna

Erreinua gugan dago

Esker ona

Eskerrak emoteko otoitza

Eskerrak gure Aita-Ama

Eskerrak zuri, Jauna

Eskerrik asko batzar honegaitik

Eskerrik asko behar gaituzulako

Eskerrik asko Mariagaitik, Aita Ona

Eskerrik asko Mariagatik

Eskerrik asko oraindik ez nazalako heldu

Eskerrik asko, Jauna

Eskerrik asko, Jesus

Espiritua bizitzan

Espirituari deia

Ez daukagu ardaurik

Ezarri egizuz zure eskuak nire gainean

Ezustekoa!

Garizuma

Garizuma...

Garizumako deia

Garizumarako otoitza

Gauza txikiak

Gehiago emoteko otoitza

Gidatu nagizu

Goratu Jauna

Goratua Zu zure Hitzagaitik

Gure Aita

Gure Aita - 2

Gure ezina eta Zure indarra

Gure igoerea zelakoa...

Guri begira

Hartu nire bidea

Hau bai poza

Hemen nozu

Hemen nozu, Jauna

Hemen nozu, Jauna

Hitz egidazu Jainkoaz

Hitza erregutzen

Hitzaren doea

Hona hemen ni, Jauna

Hurrean zaitugu

Hurreratu

Ikasle izan

Ikasleak egin

Ikusi zaizadala

Ilunabarrean

Iluntzero

Indar barritu

Irakatsi Maria

Isiltasunaren ama

Itsua lez

Itzartu gagizuz, Jauna

Itzi egizu zure familia

Jainkoarekin lankide

Jainkoaren bila dabilenaren salmoa

Jainkoaren izena

Jarraitzearen Maria

Jauna dot artzain

Jauna, ez dozu eskurik

Jauna, nor zara?

Jauna, zure Hitza

Jauna, zure Hitza sinisten dot

Jauna, zure hitzak nire abotsean

Jaunak esana entzun

Jaungoikoaren nahiara irekia dagoen gizakiaren salmoa

Jesus

Jesus Jauna

Jesus Jauna da

Jesus Jauna, ez dozu eskurik

Jesus, ikusi gura zaitut

Jesus, zaindu nagizu

Jesusen erronkak

Jesusen eskuak

Jesusen eta Eleizaren Ama

Jesusen lekukoak

Jesusen zainpean jarri zaitez

Jesusengan sinisten dot

Jo itxaso zabalera

Karitatean bizi

Katekistaren otoitza

Koherentzia

Lagun bat aurkitu dot

Lagun egidazu isiltasunera

Larrialdi orduan

Lekuko izateko ausarta izan

Magnificat

Maite zaitudala badakizu

Maria kurutzearen ondoan

Maria, Ama xumea

Maria, Bakearen Erreginari Letania

Maria, bizitzara beti zabalik

Mariarekin

Mariaren abestia bere bokazinoa onartzean

Mariaren Baietza

Mariari goratzarre eta letania

Nik ezagutzen zaitut

Nire bihotza zurekin

Nire bihotzak kantatzen dau

Nire bihotzaren gabezia zauritu

Nire bizitzako Jainkoa

Nire makaltasunetik egindako otoitza

Nire otoitza

Nire zain zagoz

Norbait dator

Onarpena

Ondoetorri, Espiritua

Oraindik ez zaitugu ezagutzen

Ordua danean eta ez danean

Pailazoaren otoitza

Pardel arinarekin

Pazko Deia - 1

Pazko Deia - 2

Pentekoste deia

Profeta zara

Sinismen ustetsua

Sinisten dogu

Sinisten dot

Sinisten dot -1-

Sinisten dot...

Solidaritatearen bidea

Sua ekartera etorri naz

Talentuak

Txikiena naz

Zelan bilatu

Zer aukeratu...

Zoriontsua izan nahi dot

Zoriontsuak

Zu lez Aita-Ama

Zure abotsak deitzen nau

Zure abotsaren oihartzuna

Zure argia, Jauna

Zure aurpegi bila

Zure Berbaren bila

Zure bideak

Zure bideak dira

Zure bidetik, Jauna

Zure bila dabilenari ikustea emon

Zure deiari erantzunez

Zure ebanjelioa harrigarria da

Zure erara

Zure Erreinuaren zerbitzaileak

Zure eskuetan

Zure Hitz bizigarria

Zure Hitza

Zure Hitza deia da

Zure Hitza entzun

Zure Hitza gure janaria

Zure Hitza nire bidean

Zure Hitza, bizirako bidea

Zure Hitzak bizitzen laguntzen deusku

Zure irribarrea

Zure ontasunez inguraturik

Zure solidaritzaren zerbitzari

Zure sorkaria

Zurekin bakarrik

Zurekin batera sinisten dogu, Maria

Zuzena dogu Jauna

Zuzendu nagizu

Zuzendu nagizu, Jauna

ABBA - AITA

Aita, zure eskuetan ipinten naz

Amen

Amen - 2

Bera holakoa da

Bidera urtetzera ninoan

Biziaren Jainkoa

Emoidazu zure indarra

Gure Aita

Gure Aita - 2 Barria

Hitz egidazu Jainkoaz

Jainkoaren izena

Nire bihotza zurekin

Nire bizitzako Jainkoa

Sinisten dot

Zu lez Aita-Ama

Zure erara

ANAITASUNA - ALKARTEA

Alkarbanatu

Alkarbanatzen ikasi

Alkarrekin zure bila

Ebanjelioaren poza bizi

Emoiguzu alkarrizketarako grazia

Karitatean bizi Barria

BIHOTZ-BARRITZEA, PARKAMENA

Aldentzea

Ebangelioaren begirada Barria

Garizuma

Garizuma...

Garizumarako otoitza

Nire bihotzaren gabezia zauritu

Sinisten dot...

Sua ekartera etorri naz

Zure ontasunez inguraturik

BILAKETA

Bihotz behartsuaren salmoa

Jainkoaren bila dabilenaren salmoa

Oraindik ez zaitugu ezagutzen

Zelan bilatu

Zoriontsua izan nahi dot Barria

Zure aurpegi bila

Zure bila dabilenari ikustea emon

Zurekin bakarrik

DEIA

Bialdu eiguzuz eroak

Bide egile nahi nozu

Bizitza emoteko bildurrez

Egin nabena naz

Ikasle izan

Lagun egidazu isiltasunera

Ordua danean eta ez danean

Zure abotsak deitzen nau Barria

Zure bideak dira

Zure deiari erantzunez

ERREGUAK

Artzain Ona

Ausardia nahi dot

Bedeinkatu, Jauna

Emoiguzu, Jauna

Erreinua gugan dago

Eskerrik asko oraindik ez nazalako heldu

Gehiago emoteko otoitza

Gure ezina eta Zure indarra

Gure igoerea zelakoa... Barria

Itzartu gagizuz, Jauna

Jesus, zaindu nagizu

Nire makaltasunetik egindako otoitza

Zure argia, Jauna

Zure bidetik, Jauna

Zuzendu nagizu, Jauna

ESKEINTZA

Eskerrik asko behar gaituzulako Barria

Hemen nozu

Hurreratu

Ilunabarrean

Nire otoitza

Zure eskuetan

ESKERRAK EMOTEA

Esker ona Barria

Eskerrak emoteko otoitza

Eskerrak gure Aita-Ama

Eskerrak zuri, Jauna

Eskerrik asko, Jauna

Eskerrik asko, Jesus

Jesus

Nire bihotzak kantatzen dau

Talentuak

ESPIRITU SANTUA

Aita, eskerrik asko Espirituagaitik Barria

Bakea eta prestasuna

Emoiguzuz zure dohaiak

Espiritua bizitzan

Espirituari deia

Ondoetorri, Espiritua

GORALPENA

Aldi egokia Barria

Bedeinkatua zu, Jauna

Bedeinkatua, Jauna, behartsuen Jainkoa

Zoriontsuak

JAINKOAREN BERBEA

Bizi Hitzaren salmoa

Egin nagizu zure Hitzaren entzule

Emoidazuz berbak

Entzuten gagoz, Aita, esaiguzu zure Hitza

Entzuten gagoz, Jauna

Goratua Zu zure Hitzagaitik Barria

Hitza erregutzen

Hitzaren doea

Jauna, zure Hitza

Jauna, zure Hitza sinisten dot

Jauna, zure hitzak nire abotsean

Jaunak esana entzun

Zure abotsaren oihartzuna

Zure Berbaren bila

Zure ebanjelioa harrigarria da

Zure Hitz bizigarria

Zure Hitza

Zure Hitza deia da

Zure Hitza entzun

Zure Hitza gure janaria

Zure Hitza nire bidean

Zure Hitza, bizirako bidea

Zure Hitzak bizitzen laguntzen deusku

JESUS JAUNA

Artzainen artean Artzain On

Ez daukagu ardaurik

Ezarri egizuz zure eskuak nire gainean

Jesus Jauna

Jesus Jauna da

Jesus Jauna, ez dozu eskurik Barria

Jesus, ikusi gura zaitut

Jesusen erronkak

Jesusen eskuak

Jesusen zainpean jarri zaitez

Jesusengan sinisten dot

Zure bideak

Zuzena dogu Jauna

Zuzendu nagizu

KONFIANTZA

Arindu zorroa

Benetako bizia

Bidea

Bizia maite dozu

Eguneroko Tabor

Ene Jainko, eskerrik asko Barria

Gidatu nagizu

Guri begira

Hau bai poza

Hurrean zaitugu

Iluntzero

Jauna dot artzain

Larrialdi orduan

Maite zaitudala badakizu

Nik ezagutzen zaitut

Onarpena

Sinismen ustetsua

Sinisten dogu

Sinisten dot -1-

MARIA, MIRABEA ETA ERROMESA

Agur zuri, Maria

Amaren samurtasunari

Baietzaren Maria

Behartsu izan gura dot, Ama

Eskerrik asko Mariagaitik, Aita Ona

Eskerrik asko Mariagatik

Goratu Jauna

Irakatsi Maria

Isiltasunaren ama

Jarraitzearen Maria

Jesusen eta Eleizaren Ama

Magnificat

Maria kurutzearen ondoan Barria

Maria, Ama xumea

Maria, Bakearen Erreginari Letania

Maria, bizitzara beti zabalik

Mariarekin

Mariaren abestia bere bokazinoa onartzean

Mariaren Baietza

Mariari goratzarre eta letania

Txikiena naz

Zure sorkaria

Zurekin batera sinisten dogu, Maria

MISINOA - BOKAZINOA - BIALKETA

Arduratu nagizu

Besteengan zerbitu nahi zaitut

Bialduaren otoitza

Bizia emon

Gauza txikiak

Hemen nozu, Jauna

Ikasleak egin

Itzi egizu zure familia

Jesusen lekukoak Barria

Jo itxaso zabalera

Katekistaren otoitza

Lekuko izateko ausarta izan

Pardel arinarekin

Profeta zara

Solidaritatearen bidea

Zer aukeratu...

Zure Erreinuaren zerbitzaileak

Zure solidaritzaren zerbitzari

ONARPENA - PRESTASUNA

Apaltasun agintzariak

Bide ertzean

Hemen nozu, Jauna

Hona hemen ni, Jauna

Jainkoarekin lankide Barria

Jauna, ez dozu eskurik

Jaungoikoaren nahiara irekia dagoen gizakiaren salmoa

Koherentzia

Norbait dator

Pailazoaren otoitza

PREGOIAK

Abenduko Pregoia - 1

Abenduko pregoia - 2

Abenduko pregoia - 3 Barria

Garizumako deia

Pazko Deia - 1

Pazko Deia - 2

Pentekoste deia

TOPAKETA

Aita-Amarekin noiz alkartuko zain

Eskerrik asko batzar honegaitik Barria

Ezustekoa!

Hartu nire bidea

Ikusi zaizadala

Indar barritu

Itsua lez

Jauna, nor zara?

Lagun bat aurkitu dot

Nire zain zagoz

Zure irribarrea

bidean@bidean.net
castellano euskera batua euskera bizkaiera orue