Adiskidetasunaren salmoa

Adorea eskatzeko salmoa

Amaren samurtasunari

Apal txikiaren salmoa

Ase nagizu maitasunez, Jauna!

Askatasun salmoa

Aurkitzearen salmoa

Badakit Zeu zarala

Bai miragarria!

Bakea eskatzeko salmoa

Baretasuna berreskuratzeko salmoa

Barriztatu nahi dabenen salmoa

Barrueratzeko salmoa

Begiok mendietara jasoten ditut

Behartsuaren aberastasuna

Benetako adiskidearen salmoa

Bide egile nahi nozu

Bide hertzeko itsua lez...

Bidean doan gizonaren salmoa

Biderako salmoa

Bihotz behartsuaren salmoa

Bihotz irekiaren salmoa

Bihotz sendo batentzako salmoa

Bihotz zauritu baten salmoa

Bihotz zintzoaren salmoa

Bihotz zoriontsu baten salmoa

Bihotz-hondoko salmoa

Bihotzetik bihotzerako salmoa

Bila dabilenaren salmoa

Biziaren Jainkoari

Biziaren zentzunaren bila babilanen salmoa

Bizitzako zailtasunen aurrean egindako salmoa

Bizitzaren aurrean bihotz gazte baten salmoa

Buztinezko ontzia

Dana txarto urteten dauanerako salmoa

Doaneko pozaren salmoa

Dohaintasunezko salmoa

Egun barriaren hasierako salmoa

Eguna amaitzeko salmoa

Ene Jainko, ni onik atera

Entzuten gagoz, Aita, esaiguzu zure Hitza

Erreinuaren eskakizunetik egindako salmoa

Erruki, Jauna, ezebeza gara-ta

Erruki-eske salmoa

Errukia eskatzeko salmoa

Esker onezko salmoa

Eskerrak emoteko salmoa

Eskerrak Jaunari

Euskarri bila dabilenaren salmoa

Ez noa bere izenik esaten

Fede sendoko bihotzaren salmoa

Gogoa jasotzeko salmoa

Gora egizue Jauna bere jauretxean

Gorde nagizu zure begi-ninia lez

Gorespenezko salmoa

Gozatzeko salmoa

Gurutziltzatuaren salmoa

Hartu nire bidea

Hartu nire bidea

Hegapeko segurtasunetik salmoa

Herriak goratzen zaitue

Hitzaren salmoa

Hurbiltasunezko salmoa

Itxaroten dagoanaren salmoa

Itxaroten dauanaren sendotasuna

Itxaroten ikasteko salmoa

Jainko bila dabilenaren salmoa

Jainko emakumeak

Jainko, nere Jainko zaitut

Jainkoa etxeko

Jainkoak maitatua sentitzen danaren otoitza

Jainkoaren egarri danaren salmoa

Jainkoaren presentziaren salmoa

Jainkoaren samurtasunak eragindako salmoa

Jakinturiaren kantika

Jarraipen deiaren salmoa

Jaun bakarrarentzat salmoa

Jaun bakarrari salmoa

Jauna gure itxaropen

Jauna, eskerrak zuri

Jauna, zu izan zara nire itxaropen nire gaztarotik

Jaunagan pozten danaren salmoa

Jaunarekin aurrez-aurreko salmoa

Jaunarenganako poztasun kantua

Jaungoikoaren nahiara irekia dagoen gizakiaren salmoa

Kanta Jaunari kantu barri

Konfiantzazko salmoa

Lagun egidazu isiltasunera

Larrialdi baterako salmoa

Liluratu egin nozu, Jauna

Maitasunari irekitako bihotzagatik

Miragarritasun salmoa

Nagusi dan Jauna dot indarra

Nire pobretasunetik hemen nozu, Jauna

Norberagaz aurkitzearen salmoa

Ortozik

Pekatari damutuaren salmoa

Poz eta itxaropen salmoa

Pozezko goralpenaren salmoa

Pozteko salmoa

Samurtasunez Mariari egindako salmoa

Txaloa eta guztizko salmoa

Txastatu egizue eta ikusi

Uste onezko salmoa

Utzitasunezko salmoa

Zain dagoen baten salmoa

Zer? Jaunak betiko itzi ete gaitu?

Zintzoaren atsekabea

Zoriontsu gizakia

Zu zaitut, Jauna, nire ondasuna

Zugan nire bizipoza

Zugana jasoten dot bihotza, Jauna

Zure argia behar dogu, Jauna

Zure Erreinuak nahastau egiten gaitu, Jauna

Zure Hitz bizigarria

Zure Hitza, Jauna, bizirako bidea

Zure Hitzak bizitzen laguntzen digu

Zure Hitzaren bila

Zurekin noa, Jauna

ALKARTEA - MISINOA

Barriztatu nahi dabenen salmoa

Bidean doan gizonaren salmoa Barria

Biziaren zentzunaren bila babilanen salmoa

Erreinuaren eskakizunetik egindako salmoa

Ez noa bere izenik esaten

Jainko emakumeak

BESTE BATZUK

Bakea eskatzeko salmoa

Egun barriaren hasierako salmoa Barria

Eguna amaitzeko salmoa

BILAKETA - ADISKIDETASUNA

Adiskidetasunaren salmoa

Adorea eskatzeko salmoa

Aurkitzearen salmoa

Bihotz zoriontsu baten salmoa

Bila dabilenaren salmoa

Bizitzako zailtasunen aurrean egindako salmoa

Dana txarto urteten dauanerako salmoa

Dohaintasunezko salmoa

Esker onezko salmoa

Euskarri bila dabilenaren salmoa Barria

Jainko bila dabilenaren salmoa

Jainkoa etxeko

Jaun bakarrarentzat salmoa

Lagun egidazu isiltasunera

Zain dagoen baten salmoa

BIZIAREN JAINKOA

Ase nagizu maitasunez, Jauna!

Askatasun salmoa

Bihotz irekiaren salmoa

Bihotz zintzoaren salmoa

Bihotzetik bihotzerako salmoa

Biziaren Jainkoari

Gogoa jasotzeko salmoa

Gorde nagizu zure begi-ninia lez

Hegapeko segurtasunetik salmoa

Hurbiltasunezko salmoa

Jainko, nere Jainko zaitut

Jainkoak maitatua sentitzen danaren otoitza

Jaun bakarrari salmoa

Jauna gure itxaropen

Nagusi dan Jauna dot indarra

Poz eta itxaropen salmoa

Txastatu egizue eta ikusi

Zer? Jaunak betiko itzi ete gaitu? Barria

Zu zaitut, Jauna, nire ondasuna

DEIA - JARRAIPENA

Begiok mendietara jasoten ditut

Benetako adiskidearen salmoa

Bide egile nahi nozu

Bihotz sendo batentzako salmoa

Bizitzaren aurrean bihotz gazte baten salmoa

Doaneko pozaren salmoa

Ene Jainko, ni onik atera

Jarraipen deiaren salmoa

Jauna, eskerrak zuri

Jaungoikoaren nahiara irekia dagoen gizakiaren salmoa

Konfiantzazko salmoa

Norberagaz aurkitzearen salmoa Barria

Samurtasunez Mariari egindako salmoa

Zoriontsu gizakia

Zurekin noa, Jauna

GORALPENA

Bai miragarria!

Eskerrak emoteko salmoa

Eskerrak Jaunari

Gora egizue Jauna bere jauretxean

Gorespenezko salmoa

Gozatzeko salmoa

Herriak goratzen zaitue

Jainkoaren samurtasunak eragindako salmoa

Jaunarenganako poztasun kantua

Kanta Jaunari kantu barri

Miragarritasun salmoa

Pozezko goralpenaren salmoa

Pozteko salmoa

Txaloa eta guztizko salmoa Barria

JAINKOAREN BERBEA

Entzuten gagoz, Aita, esaiguzu zure Hitza

Hitzaren salmoa

Zure Hitz bizigarria

Zure Hitza, Jauna, bizirako bidea

Zure Hitzak bizitzen laguntzen digu

Zure Hitzaren bila Barria

KONFIANTZA - BIHOTZ APALA

Apal txikiaren salmoa

Badakit Zeu zarala

Behartsuaren aberastasuna

Bihotz behartsuaren salmoa

Bihotz zauritu baten salmoa

Bihotz-hondoko salmoa

Erruki, Jauna, ezebeza gara-ta

Erruki-eske salmoa

Errukia eskatzeko salmoa

Fede sendoko bihotzaren salmoa

Itxaroten dagoanaren salmoa

Itxaroten dauanaren sendotasuna

Itxaroten ikasteko salmoa

Jakinturiaren kantika

Jauna, zu izan zara nire itxaropen nire gaztarotik

Jaunagan pozten danaren salmoa

Larrialdi baterako salmoa

Nire pobretasunetik hemen nozu, Jauna

Pekatari damutuaren salmoa

Utzitasunezko salmoa

Zintzoaren atsekabea

Zugana jasoten dot bihotza, Jauna Barria

Zure argia behar dogu, Jauna

TOPAKETA - BOKAZINOA

Amaren samurtasunari

Baretasuna berreskuratzeko salmoa

Barrueratzeko salmoa

Bide hertzeko itsua lez...

Biderako salmoa

Buztinezko ontzia

Gurutziltzatuaren salmoa Barria

Hartu nire bidea

Hartu nire bidea

Jainkoaren egarri danaren salmoa

Jainkoaren presentziaren salmoa

Jaunarekin aurrez-aurreko salmoa

Liluratu egin nozu, Jauna

Maitasunari irekitako bihotzagatik

Ortozik

Uste onezko salmoa

Zugan nire bizipoza

Zure Erreinuak nahastau egiten gaitu, Jauna

bidean@bidean.net
castellano euskera batua euskera bizkaiera orue