#
#

Salmo tailerra:


050 (49). Salmoa # #
#
#

50. (49) salmoa: JAINKOAK GOGOKO DUEN SAKRIFIZIOA


(1) Asafen Salmoa.

Jauna, jainkoen Jainkoa, mintzo da,
mundu osoari egiten dio batzarrera dei
eguzkiaren sorlekutik sarlekura.

(2) Siondik, edertasun beteko menditik,
Jainkoa distiraz ageri da.

(3) Badator gure Jainkoa, eta ez isilean:
su irenslea aurretik, erauntsi zakarra inguruan.

(4) Goitik dei egin die zeru-lurrei
bere herriarekin duen auzian lekuko izatera:

(5) «Bildu nire fededunak,
sakrifizioa eskainiz nirekin ituna egin dutenak».

(6) Iragar beza zeruak Jainkoaren justizia.
Jainkoa bera da epaile!


(7) «Entzun, Israel, ene herri,
zure kontra egingo dudan aitorpena.
Neu naiz Jainkoa, zure Jainkoa!

(8) Ez zaitut salatzen zeure sakrifizio eta erre-opariengatik:
aurrean ditut beti.

(9) Baina ez dizut eskatzen zeure ukuiluko zekorrik,
ez zeure eskortako akerrik,

(10) neureak baititut basoetako piztiak
eta mendi garaietako animaliak.

(11) Mendiko hegazti guztiak ezagutzen ditut,
landan bizi den oro neurea dut.

(12) Gose banintz, ez nizuke zuri eskatuko,
neurea baitut mundua eta bertako guztia.

(13) Zekorren okela jaten dudala uste al duzu,
edota akerren odola edaten?

(14) Eskaini gorespena sakrifiziotzat Jainkoari,
bete zeure promesak Goi-goikoari.

(15) Dei egidazu larrialdian:
libratu egingo zaitut eta ohoratu egingo nauzu».


(16) Gaiztoari, berriz, hau diotso Jainkoak:
«Nola aipa ditzakezu nire arauak, nola ahotan hartu nirekiko ituna,

(17) nire zentzarazpenari gorroto badiozu
eta nire hitzei bizkar ematen?

(18) Lapurra ikustean, harekin bat egiten duzu,
adulteriogileekin elkartzen zara.

(19) Gaiztakeriarako arin duzu ahoa,
engainua asmatzeko bizkor mihia.

(20) Zeure senideaz gaizki-esaka diharduzu,
zeure amaren semea belzten.

(21) Zuk hauek egin, eta ni isildu?
Zu bezalakoa naizela uste al duzu?
Ez, salatu egingo zaitut, dena aurpegira botako.


(22) Aditu, beraz, ongi, Jainkoaz ahaztuok!
Bestela, harrapatu egingo zaituztet
eta ezin izango zaituzte inork ere libratu.

(23) Sakrifiziotzat gorespena eskaintzen didanak,
horrek ematen dit ohore.
Nire bidean tinko irauten duenari
neure salbamena erakutsiko diot».

# # #

bidean@bidean.net
castellano euskera batua euskera bizkaiera orue