castellano euskera batua euskera bizkaiera
"" "" ""

Aurkezpena

Konfigurazio berria sortzearen dokumentua

46º KAPITULU NAGUSIA
2012. urteko irail-urrian, Erroman

El 46º Capítulo General aprueba la Propuesta presentada para la nueva Configuración con el siguiente Decreto jurídico:

 1. TRANTSIZIO DEKRETUA

  "Jesukristoren Nekaldiko Kongregazioaren 46º Kapitulu Nagusiak, Konstituzioetako 104. zenbakian datorren arauaren arabera, Jesusen Bihotz Sakratuaren Probintziak (CORI: Espainia), Familia Santua (FAM): Cuba, El Salvador, Espainia, Guatemala. Honduras. México eta Venezuela), Odol Preziatuarena (SANG: Bolivia, Chile, Ecuador, Espainia eta Panamá) eta Santa Fe (FID: Colombia) eta Biztueraren Bikariatoak (CORI-RES: Perú), eskaera onartzen du, eta Probintzia berri bat eraikitzen du Bihotz Sakratuaren izenez (SCOR. Baterako Gobernu berria 2013. urtean hasiko da Probintziako Kapitulu berriaren ospakizunean" (46º Kapit I. 22 or.).


 2. KONFIGURAZIOEN ERAKETA

  Bihotz Sakratuaren Konfigurazioa (SCOR)


  • Jesukristoren Nekaldiaren Kongregazioko 46º Kapitulu Nagusiak Bihotz Sakratuaren Konfigurazioa sortzen du (SCOR), erakunde juridiko bateratua bezala, Jesusen Bihotz Sakratuaren Probintziak (CORI: Espainia), Familia Santua (FAM: Cuba, El Salvador, Espainia, Guatemala. Honduras, México eta Venezuela), Odol Preziatuarena (SANG: Bolivia, Chile, Ecuador, Espainia eta Panamá) Santa Fe (FID: Colombia), eta Biztuera Bikariatoa (CORI-RES: Perú).

  • Probintziako Gobernua 2013an sartuko da indarrean baterako Probintziako Kapituluaren bitartez. Bitartean, Konfigurazioa, bateranzko bidean, Estatutu Orokorreko 96. zenbakiak dioena beteko du, bai hiru solidaritateen sailetan sortzen diren gora-beheretan, eta bai, bereziki, baterako Probintziako Kapitulua eraketa alorrean; joan-etorri guztiak Jeneral Nagusiak onartuak izan behar dute bere Kontsejuaren onarpenaz.

  • Baterako Probintziako Kapituluaren betebehar bat hauxe izango da: Probintzia berriaren Estatutuak onartzea; Jeneral Nagusiaren onarpena beharko dute bere Kontsejuaren oniritziz. (Ik. 46º Kapit. Nag. I or. 24)

"" "" ""

 

 

 

Euskal Herria

 
 
#
# # #
# # #
bidean@bidean.net
orue